Kvalitní stravování seniorů

Hlasování pro CSP Vodňany


Hlasujte pro náš projekt


Výzva - podpořte nás!


Kvalitní stravování seniorů

 

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen projekt týkající se domova pro seniory s názvem Kvalitní stravování seniorů. V rámci projektu žádáme o finanční příspěvek ve výši 35 549,- Kč na nákup nerezového transportního vozíku do stravovacího provozu. Tento vozík bude sloužit k transportu stravy v tabletách z kuchyně na pokoje našich uživatelů. Nákupem vozíku dojde ke zkvalitnění vybavení naší kuchyně a tím zajištění vyšší kvality námi podávané stravy v domově pro seniory ve Vodňanech.

Požadovanou finanční částku lze získat nasbíráním potřebného počtu bodů prostřednictvím již známé mobilní aplikace EPP od Skupiny ČEZ - Pomáhej pohybem je nástroj, díky kterému má uživatel možnost vlastním aktivním pohybem určovat, které projekty a v jaké výši má Nadace ČEZ finančně podpořit. Budeme proto rádi za jakoukoliv, byť i malou sportovní podporu od každého účastníka, který podpoří náš projekt. Bližší informace lze získat na stránkách www.pomahejpohybem.cz.