Náš domov, je tady

Projekt

Po delší pauze způsobené epidemií Covid-19 měli naši zaměstnanci opět možnost se vzdělávat. Na začátku května se konal v našem domově plánovaný akreditovaný seminář „Komunikace v péči o umírající“, kterého se účastnilo 25 pracovníků poskytujících přímou péči uživatelům domova pro seniory. Cílem semináře bylo opakování pravidel paliativní péče, přehled nejdůležitějších zásad komunikace přímo s klienty v závěru života a komunikace s jejich rodinami. Touto aktivitou jsme navázali na započatý projekt z loňského roku, kdy byla pořízena zvonička jakou součást duchovní služby v našem domově.

Dostali jsme se tak zase o krůček dopředu v naší cestě za plánovanou certifikací paliativní péče v našem pobytovém zařízení, o kterou budeme usilovat.

Projekt byl podpořen Komunitní nadací Blanicko – Otavskou


Svěcení zvoničky

Během hezkého slunného úterního odpoledne 23. června 2020 se v Centru sociální pomoci ve Vodňanech konalo svěcení zvoničky. Zvoničku se povedlo do domova zakoupit zásluhou projektu, který byl finančně Komunitní nadací Blanicko – Otavskou. Tato slavnost se konala za přítomnosti pana faráře J. Prokeše, který v domově slouží pravidelné čtvrteční mše svaté. Hudební doprovod této události poskytly paní L. Ebelová na elektrické klávesy společně s paní M. Centkovou, která zahrála na příčnou flétnu. Nedílnou součástí slavnostní příležitosti byla i paní ředitelka Mgr. Bc. Daniela Davidová MBA, se zaměstnanci a seniory celého zařízení. Zvonička byla umístěna ve venkovních prostorách dvora domova a bude součástí duchovní služby, která je v těžkých životních chvílích,  jako je vyrovnání se se ztrátou svých blízkých, velmi důležitá a bezesporu patří do komplexu paliativní péče.


Náš domov, je tady

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč na projekt s názvem Náš domov, je tady. Tento projekt se zaměřuje na paliativní péči v našem domově pro seniory ve Vodňanech. V průběhu projektu absolvují pracovníci přímé péče odborný seminář o paliativní péči. Tito pracovníci tak získají potřebné kvalifikační předpoklady pro poskytování odborné paliativní péče. Cílem vzdělávání je, abychom byli schopni zajistit v našem pobytovém zařízení komplexní péči jak po stránce zdravotní, psychické i sociální a poskytovat tuto péči jak umírajícím osobám, tak jejich rodinným příslušníkům, kteří se těžko vyrovnávají se ztrátou svých blízkých. Součástí projektu je i zakoupení zvoničky, která bude umístěna ve venkovních prostorách dvora domova pro seniory. Ta bude součástí duchovní služby, která je v těchto těžkých životních chvílích velmi důležitá a bezesporu patří do komplexu paliativní péče.

 

Projekt je podpořen Komunitní nadací Blanicko – Otavskou