TOP

Poděkování sponzorům

Tímto způsobem bychom velice rádi poděkovali za sponzorské dary, které nám Centru sociální pomoci Vodňany byly poskytnuty. Jsme velmi rádi, že se mezi námi najdou tací, kteří rádi pomohou.

Děkujeme.

Poděkování sponzorům rok 2019

p. Sládkovi z Mýšence za dar účelově daný ve výši 10 000,- Kč na částečnou úhradu geriatrického křesla pro uživatele domova pro seniory

Lékárně Nad Řekou z Písku za věcný dar účelově daný ve výši 20 000,- Kč pro zaměstnance Centra sociální pomoci Vodňany, za účelem posílení jejich imunity a zdraví.

p. Tesařové z Prahy za věcný dar v hodnotě 25 840,- Kč - přídavný pohon POWER-PACK duo k instalaci na mechanický vozík.

p. Žižkovi, Autopneuservis z Vodňan

Charita ČR Tříkrálové sbírky – dar účelově daný ve výši 10 000,-Kč na nákup geriatrického křesla pro uživatele domova pro seniory.

p. Němečková z Brna dar účelově daný ve výši 27 250,-Kč na nákup pomůcek pro seniory domova pro seniory.

p. Holeček z Vodňany – podpažní chodítko pro seniory domova pro seniory.

p. Holý z Mydlovar dar bezúčelově daný ve výši 361,-Kč pro CSP Vodňany.

p. Kroniková z Týna nad Vltavou peněžitý dar účelově daný ve výši 5 000,- na nákup pomůcek
pro volnočasové aktivity pro uživatele domova pro seniory.

Poděkování sponzorům rok 2018

1. pololetí

P. Mgr. Kabelové z Vodňan – peněžitý dar ve výši 1 500,-Kč na úhradu nákupu evakuační podložky pro uživatele domova pro seniory CSP Vodňany

P. Macháčovi z Vodňan za peněžitý dar účelově neurčený ve výši 5 000,- Kč pro CSP Vodňany.

P. Holé z Vodňan za peněžitý dar účelově neurčený ve výši 5 000,- Kč pro CSP Vodňany.

P. Kolářovi z Vodňan za peněžitý dar účelově neurčený ve výši 4 959,- Kč pro CSP Vodňany.

Firmě Slevomat, sídlem Praha za dar - televizor v hodnotě 6 500,- Kč pro CSP Vodňany.

P. Maňákové z Prahy za dar - televizor v hodnotě 4 499,- Kč pro CSP Vodňany.

P. Maňákové z Prahy za dar - televizor v hodnotě 6 490,- Kč pro CSP Vodňany.

P. Krejčové z Dřítně za peněžitý dar účelově neurčený ve výši 10 000,- Kč pro CSP Vodňany.

P. Heřmanovi z Vodňan za peněžitý dar účelově neurčený ve výši 2 500,- Kč pro CSP Vodňany.

P. Kodádkovi z Vodňan za peněžitý dar účelově neurčený ve výši 2 500,- Kč pro CSP Vodňany.

Firmě Alfasoft, sídlem Praha, za dary – křížovky a osmisměrky pro seniory CSP Vodňany.

P. Králové z Vodňan za peněžitý dar účelově neurčený ve výši 1 000,- Kč pro CSP Vodňany.

P. Lokvencovi z Vodňan za peněžitý dar účelově neurčený ve výši 1 000,- Kč pro CSP Vodňany.

Firmě Mondelez Europe Services GmbH, sídlem Praha za dary – 52 ks bonboniér Milka v souvislosti s projektem Milka – Den maminek

Anonymnímu dárci za peněžitý dar účelově daný ve výši 26 000,-Kč na nákup 1 ks koupacího lůžka do mobilní vany = 12 000,- Kč a na nákup 10 ks jídelních mobilních desek na postele pro ležící klienty (á 1400,-Kč) = 14 000,-Kč, pro potřeby uživatelů domova pro seniory Centra sociální pomoci Vodňany.

 

2. pololetí

Anonymnímu dárci za peněžitý dar účelově daný ve výši 10 000,- Kč na úhradu nákupu kompenzačních pomůcek pro uživatele domova pro seniory Centra sociální pomoci Vodňan

P. Šveci z Vodňan za peněžitý dar účelově neurčený ve výši 7 288,- Kč,- Kč pro CSP Vodňany

P. Ing. Smržové z Vodňan za peněžitý dar účelově neurčený ve výši 7 288,- Kč pro CSP Vodňany

Firma Media Marketing, a.s. Rádio Blaník, Praha za dary: křížovky, klíčenky, otvíráky, stojany pro psací potřeby

Nadaci Dobrý skutek, z.s. sídlem Plzeň, za dar účelově daný – 2 antidekubitní matrace pro potřeby uživatelů domova pro seniory CSP Vodňany.

P. Madarovi z Vodňan, za dar účelově daný – 4 ks zimních pneumatik za účelem materiálního zajištění automobilového parku pro podporu sociálních služeb Centra sociální pomoci Vodňany

Poděkování sponzorům rok 2017

Zahrádkářská organizace Nové Hodějovice u Č. Budějovic, dýně pro aktivizaci smyslů imobilních seniorů a výzdobu prostor domova pro seniory.

Ježíškova vnoučata: Antidekubitní vzduchový sedák, 4 televize, Roční předplatné časopisů Křížovky a Napsáno životem, Elektrický invalidní vozík, rádio, panenku, Vibrační masážní podložka pro masáž vleže, Masážní křeslo, Baterie do elektrického invalidního vozíku, Antidekubitní vzduchový sedák.

p. Holému z Vodňan, za poskytnutí květin, pro aktivizaci smyslů imobilních seniorů a výzdobu prostor dvora domova pro seniory.

p. Mgr. Kabelové z Vodňan za částku ve výši 1 500,-Kč na částečnou úhradu nákupu pojízdného vážícího křesla pro vážení nemocných a handicapovaných osob pro uživatele domova pro seniory CSP Vodňany.

Anonymnímu dárci za peněžitý dar účelově daný ve výši 80 000,- Kč na nákup polohovacích křesel, židlí, kompenzačních a ošetřovatelských pomůcek pro potřeby seniorů domova pro seniory Centra sociální pomoci Vodňany.

p. MUDr. Ivaně Janštové z Vodňan za tři obrazy, na výzdobu chodeb domova pro seniory Centra sociální pomoci Vodňany

Anonymnímu dárci za peněžitý dar účelově daný ve výši 25 899,- Kč na nákup 1 ks imobilního vozíku za 8.684,- Kč, 4 ks evakuačních podložek pro ležící seniory za 7.744,- Kč a na částečnou úhradu nákupu pojízdného vážícího křesla pro vážení nemocných a handicapovaných uživatelů za 9.471,- Kč pro uživatele domova pro seniory Centra sociální pomoci Vodňany.

Poděkování sponzorům rok 2016

Firmě Kavárna a cukrárna u Boušků z Vodňan za 80 ks koláčů pro sladké zpestření života seniorů domova pro seniory Centra sociální pomoci Vodňany

p. Lence Štěpánové z Vodňan za poskytnutí vánoční výzdoby pro zkrášlení prostor „domečku“ domu s pečovatelskou službou na akci pro seniory „Vítáme adventní čas“

Mgr. Lence Handšuhové, Mgr. Michaele Vrácovské, a ostatním dobrovolníkům, a také občanům Vodňan, kteří prostřednictvím prodeje věcí na dětské burze ve Vodňanech přispěli svými finančními příspěvky na nákup pojízdného vážícího křesla pro vážení nemocných a handicapovaných osob pro uživatele domova pro seniory CSP Vodňany ve výši 11 111,- Kč.

Ing. Petře Melcherové z Vodňan za finanční dar účelově daný ve výši 3 333,- Kč na nákup pojízdného vážícího křesla pro vážení nemocných a handicapovaných osob pro uživatele domova pro seniory CSP Vodňany.

p. Jaroslavě Bubeníčkové z Útěšova za finanční dar účelově daný ve výši 3 000,-Kč na šatní skříně pro zaměstnance domova pro seniory CSP Vodňany.

p. Mgr. Soně Kabelové z Vodňan za částku ve výši 1 500,-Kč na částečnou úhradu nákupu evakuační matracové podložky pro uživatele domova pro seniory CSP Vodňany.

p. Daně Nováčkové z Domanína u Třeboně za částku ve výši 3 000,- Kč na částečnou úhradu dataprojektoru do společenské místnosti domova pro seniory CSP Vodňany.

p. Josefu Jarošovi za Strakonic finanční dar účelově daný ve výši 4 000,- Kč na výzdobu prostor dvora pečovatelského domu zahradní dekorací Centra sociální pomoci Vodňany.

p. Mgr. Marii Polatové z Vodňan za finanční dar účelově daný ve výši 5 000,- Kč na opravu sociálního zázemí v šatně zaměstnanců domova pro seniory Centra sociální pomoci Vodňany.

p. Věře Macháčové z Vodňan za finanční dar účelově daný ve výši 6 000,- k částečné úhradě nákupu dataprojektoru do společenské místnosti domova pro seniory Centra sociální pomoci Vodňany

p. Holému z Vodňan, za poskytnutí květin, pro aktivizaci smyslů imobilních seniorů a výzdobu prostor dvora domova pro seniory a pečovatelské služby

Anonymnímu dárci za finanční dar účelově daný ve výši 4 000,-Kč na nákup 1 čtyřkolového loketního chodítka pro uživatele domova pro seniory Centra sociální pomoci Vodňany

Anonymnímu dárci za finanční dar účelově daný ve výši 25 000,-Kč na nákup 1 antidekubitní matrace pro uživatele domova pro seniory Centra sociální pomoci Vodňany

Ing. Lucii Topkové, Radce Pencové, Mgr. Lence Handšuhové, Mgr. Michaele Vrácovské, Olze Klementové a ostatním dobrovolníkům, a také občanům Vodňan, kteří prostřednictvím prodeje věcí na dětské burze ve Vodňanech přispěli svými finančními příspěvky na nákup 4 kusů evakuačních matracových podložek pro ležící uživatele domova pro seniory CSP Vodňany ve výši 8 000,-Kč.

pí. Marii Šmatové ze Strakonic za finanční dar účelově daný 1 000,-Kč na kulturní vyžití seniorů domova pro seniory CSP Vodňany

pí. Daně Šimegové z Vodňan za dva obrazy s přírodní tématikou, v hodnotě 500,-Kč za jeden kus obrazu, na výzdobu chodeb domova pro seniory Centra sociální pomoci Vodňany

Poděkování sponzorům rok 2015

pí. Jitce Šálené z Týna nad Vltavou za částku ve výši 500,- Kč

Lesní správě Vodňany Lesy ČR za dva vánoční stromky pro seniory

pí. Anně Votánkové z Dřítně za částku ve výši 2 000,- Kč na nákup kompenzačních pomůcek pro seniory CSP Vodňany

pí. Ing. Lucii Topkové z Vodňan za částku 1 000,-Kč na nákup geragogických pomůcek používaných při společné aktivizaci seniorů CSP Vodňany a dětí.

pí. Radce Pencové z Vodňan za částku 1 000,-Kč na nákup geragogických pomůcek používaných při společné aktivizaci seniorů CSP Vodňany a dětí.

pí. Mgr. Lence Handšuhové z Vodňan za velkoplošné puzzle pro aktivizační hry seniorů.

Vodňanským občanům, kteří na Charitativním městském vodňanském plese přispěli svými finančními příspěvky na nákup varhan ve výši 7 990,-Kč do kaple domova pro seniory na společné mše.

p. Michalovi Vlčkovi z Vodňan z firmy Českomoravské spořitelny – dary na sportovní hry seniorů v hodnotě 3 500,-Kč

pí. Anně Votánkové z Dřítně za částku ve výši 1 000,- Kč na nákup absorbčních podložek k ochraně lůžka seniorů CSP Vodňany

p. Holému z Vodňan, za poskytnutí květin, pro aktivizaci smyslů imobilních seniorů a výzdobu prostor domova pro seniory

pí. Mgr. Kabelové z Vodňan za částku 2 000,-Kč na nákup na částečnou úhradu osobního křesla do pokojů seniorů

pí. Mrázové z Protivína za částku 500,-Kč na nákup na částečnou úhradu osobního křesla do pokojů seniorů

pí. Balounové z Vodňan za rotoped pro rehabilitační cvičení seniorů v prostorách rehabilitace domova pro seniory CSP Vodňany

pí. Zlatohlávkové z Vodňan za cvičební stroj King Gym pro rehabilitační cvičení seniorů v prostorách rehabilitace domova pro seniory CSP Vodňany

firmě Ortoservis s.r.o. z Prahy 8 za imobilní vozík pro poskytování pečovatelské služby CSP Vodňany v terénu

Poděkování sponzorům rok 2014

p. Weberovi z Protivína k přijetí peněžitého daru účelově daného ve výši 1 000,- Kč na úhradu příslušenství k harmonice pro kulturní vyžití seniorů CSP Vodňany

pí. Kabelové z Vodňan za částku výši 1 500,-Kč k částečné úhradě nákupu antidekubitní matrace pro seniory

pí. Bernklauové z Vodňan za částku výši 10 000,-Kč k částečné úhradě nákupu polohovacího elektrického lůžka pro seniory

pí. Mrvíkové z Vodňan za poskytnutí Betlému s 8 figurkami v celkové hodnotě 1 000,- Kč pro výstavní účely v prostorách užívaných seniory,

pí. Reichlové z Vodňan za peněžitý dar za účelem neurčeným ve výši 1 000,-Kč,

pí. Mrázové z Protivína za peněžitý dar za účelem neurčeným ve výši 2 000,-Kč

p. Holému z Vodňan, za poskytnutí květin pro aktivizaci smyslů imobilních seniorů

pí. Hvizdové z Nedachlebic okr. Uherské Hradiště za poskytnutí malé klávesové harmoniky

p. Souškovi z Volenic za peněžitý dar ve výši 10 000,- na úhradu kulturního vyžití seniorů CSP Vodňany

p. Radovi z Českých Budějovic za poskytnutí klávesové harmoniky pro kulturní vyžití seniorů

pí. Honnerové z Vodňan za peněžitý dar za účelem neurčeným ve výši 2 000,-Kč 

 

Program „Plníme přání seniorům“ - přispěvatelé finančních darů a společnost Sodexo Pass Česká republika, a.s., - veřejná sbírka na nákup harmoniky ve výši 26 900,-Kč

Poděkování sponzorům rok 2013

pí. Němečkové „Fyzioterapie“ z Vodňan, za rotoped pro rehabilitaci,

p. JUDr. Dubskému z Vodňan, za poskytnutí jím malovaných obrazů,

pí. MUDr. Hrdé z Č. Budějovic, za peněžitý dar za účelem neurčeným ve výši 1 000,-Kč,

Římskokatolické farnosti z Vodňan, za částku ve výši 23 160,- Kč na částečnou úhradu ceny při nákupu invalidního repasovaného elektrického vozíku. Tato částka byla poskytnuta z prostředků Tříkrálové sbírky roku 2013.

Poděkování patří také občanům Vodňan, kteří poskytli na základě naší výzvy drobné předměty k reminiscenčním účelům.

p. Jaroslavu Sajtlovi z Vodňan – za peněžitý dar ve výši 5 000,-Kč,

Nadaci PRECIOSA za peněžitý dar ve výši 10 000,-Kč na částečnou úhradu ceny při nákupu nerezových jídlonosičů a invalidního vozíku s cílem pomoci seniorům, kteří byli postiženi povodněmi,

p. Michalovi Vlčkovi z Vodňan z firmy Českomoravské spořitelny – dary na sportovní hry seniorů v hodnotě 3 000,-Kč,

p. Augustinu Liškovi st. z Nového Dražejova za jím malovaný obraz „Sv. Jan na mostě“ v hodnotě 2 200,-Kč.

Přejeme našim sponzorům zdraví, úspěch a pohodu.

Za naše seniory děkuje ředitelka CSP Vodňany Mgr. Bc. D. Davidová