Ocenění

Diplom - 7. místo DS VODŇANY

Obrázek - Diplom - 7. místo DS VODŇANY


Diplom - 2.místo NEJ DOPROVOD

Obrázek - Diplom - 2.místo NEJ DOPROVOD


Finále ceny Ď

Obrázek - Finále ceny Ď

V pátek 24. června byl pro mnohé pouze obyčejný den. My jsme si tento den udělali jedinečný a originální tím, že jsme vyjeli do Prahy, konkrétně na Novou scénu Národního divadla, kde se uskutečnilo celorepublikové finále výjimečné ceny Ď. Tato cena je určitý druh poděkování, kdy každý má šanci komukoliv poděkovat, prostřednictvím nominace. Do finále jsme postoupili z kola krajského, které se konalo 27. dubna v divadle Oskara Nedbala v Táboře. A proč jsme se vlastně zúčastnili této ceny? My, Centrum sociální pomoci Vodňany, jsme nominovali naše milé mecenášky, Ing. Lucii Topkovou a Radku Pencovou, za uspořádání Dětské burzy Vodňany, jejíž výtěžek byl nezištně věnován právě Centru sociální pomoci. Tento výtěžek byl použit na nákup evakuačních podložek pro imobilní klienty.

Celým ceremoniálem prováděl zakladatel ceny Ď pan Richard Langer společně se svou dcerou Markétkou. Už jen samotné postoupení do Prahy pro nás bylo odměnou, o to větší se dostavila radost, když jsme se v kategorii Domovy pro seniory umístili mezi nejlepší čtyři v celé České republice. Tohoto umístění si velice vážíme, protože je to znamení toho, že u nás ve Vodňanech žijí skvělé ženy, které nemyslí jen na sebe. Zároveň je to určitý druh motivaci pro ještě lepší výsledky.

Autor článku: Veronika Klucká


Má dar naslouchat druhým a pomáhat


DOBRÁ DUŠE Z CSP VODŇANY PŘEVZALA OCENĚNĚNÍ Z RUKOU NEJKRÁSNĚJŠÍ ČEŠKY SVĚTA

Obrázek - DOBRÁ DUŠE Z CSP VODŇANY PŘEVZALA OCENĚNĚNÍ Z RUKOU NEJKRÁSNĚJŠÍ ČEŠKY SVĚTA

Obrázek - DOBRÁ DUŠE Z CSP VODŇANY PŘEVZALA OCENĚNĚNÍ Z RUKOU NEJKRÁSNĚJŠÍ ČEŠKY SVĚTA

Obrázek - DOBRÁ DUŠE Z CSP VODŇANY PŘEVZALA OCENĚNĚNÍ Z RUKOU NEJKRÁSNĚJŠÍ ČEŠKY SVĚTA

Dobrá duše, projekt podporující jednotlivce i instituce, oceňuje nezištnou dobrovolnickou činnost. Každým rokem jsou vyhlášeni vítězové v kategorii jednotlivec a instituce. Letos jsme se opět zúčastnili s dobrovolnicemi paní K. Čížkovou a paní Mgr. M. Polatovou, které pravidelně docházejí za seniory do CSP Vodňany. Slavnostní vyhlášení výsledků se tradičně koná v nádherném klášteře Minoritů sv. Jakuba v Praze za účasti předních představitelů sociální oblasti. Patronka celého projektu Taťána Kuchařová Miss World 2006, založila v roce 2008 nadaci Krása pomoci, která je zaměřena na pomoc seniorům.

Z rukou patronky projektu Dobrá duše přebírala ocenění vítězka letošního čtvrtého ročníku Mgr. M. Polatová z Vodňan. Dobrovolnictví se věnuje neuvěřitelných 29 let. Ve svém volném čase dochází do CSP Vodňany, kde daruje seniorům čas. Její lidský a skromný přístup může být vzorem pro nás ostatní. Tuto vstřícnou, energickou a empatickou dámu není třeba dlouze představovat. Paní učitelka, která dokázala probudit v dětech lásku nejen k chemii, přírodě a práci na zahrádce, je sluncem pro ty, kteří se s ní mohou každodenně potkat.

Čestné uznání získala i paní K. Čížková za dobrovolnickou činnost, ochotu a zájem věnovat se ve volném čase seniorům. Oceněno čestným uznáním bylo i CSP Vodňany za vytváření výjimečného prostředí pro dobrovolnickou pomoc. Všem nominovaným i  oceněným přejeme, ať neztrácejí elán a těšíme se na vzácné chvíle, které můžeme strávit v jejich přítomnosti.

Eva Remišová instruktorka volného času

Obrázek - DOBRÁ DUŠE Z CSP VODŇANY PŘEVZALA OCENĚNĚNÍ Z RUKOU NEJKRÁSNĚJŠÍ ČEŠKY SVĚTA

 

Obrázek - DOBRÁ DUŠE Z CSP VODŇANY PŘEVZALA OCENĚNĚNÍ Z RUKOU NEJKRÁSNĚJŠÍ ČEŠKY SVĚTA

 

Obrázek - DOBRÁ DUŠE Z CSP VODŇANY PŘEVZALA OCENĚNĚNÍ Z RUKOU NEJKRÁSNĚJŠÍ ČEŠKY SVĚTA


Opět, jsme pomohli Nadaci pro transplantace kostní dřeně

Výtěžek z vánočního jarmarku Nadaci pro transplantace kostní dřeně v Plzni činí 72.920,-Kč. Částka bude plné výši poukázána na účet nadace. Malým dílem se na této částce podíleli i  senioři z CSP Vodňany, každý podle svých možností se snažili přispět k výrobě předmětů, které byly darovány na jarmark. Účast na této akci se již stala tradicí a seniorům přináší uspokojení. Mohou pomoci tam kde je třeba. Dík patří především organizátorům této akce paní D. Paterové a Ing. Z. Švehlovi, kteří nesou největší břímě zajištění této akce.

Eva Remišová instruktorka volného času

Obrázek - Opět, jsme pomohli Nadaci pro transplantace kostní dřeně


Cena kvality v sociální péči

Dne 21. 10. 2015 zaměstnanci CSP Vodňany díky své kvalitní práci a vedení ředitelky Mgr. Bc. D. Davidové, měli čest zúčastnit se vyhlášení 10. ročníku projektu Cena kvality v sociální péči. Vyhlášení projektu se konalo v prostorách pražského Rytířského sálu Senátu ČR. Cena kvality v sociální péči je neziskový projekt, který se snaží ocenit práci pracovníků v sociálních službách, a zvýšit tak jejich prestiž, a to nejen před samotnou veřejností. Centrum sociální pomoci Vodňany bylo do tohoto prestižního projektu nominováno. Díky své celoroční kvalitní práci opět postoupilo naše zařízení do užšího finálového výběrového kola, mezi hrstku nejkvalitnějších zařízení v  ČR.

Počet pozvánek na slavnostní večer byl omezen. Pouze díky vstřícnosti naší paní ředitelky jsme my zaměstnanci, měli možnost (jako odměnu za celoroční práci), se tohoto slavnostního vyhlášení Ceny kvality v sociálních službách zúčastnit. Tímto krokem nám paní ředitelka dala najevo, jak si naší práce váží. Takových příležitostí, kdy můžeme navštívit Senát ČR, je v životě člověka velice málo.

Tímto ještě jednou děkujeme paní ředitelce za trvalou snahu být velmi dobrým poskytovatelem sociálních služeb a následně tak umožnit řadovým zaměstnancům prožít tento nevšední zážitek, který nám dodal spoustu energie, tolik potřebnou pro naši nelehkou práci. V příštím roce se určitě pokusíme opět „zaútočit“ na stupně nejvyšší a umožnit dalším kolegům účast na slavnostním finále Ceny kvality v sociálních službách a zažít neopakovatelný pocit.

Pavlína Varyšová, pracovnice v sociálních službách

 

Obrázek - Cena kvality v sociální péči


Dobrá duše - Čestné uznání

 Obrázek - Dobrá duše - Čestné uznání


V CSP Vodňany jsou opět „Dobré duše“

Centrum sociální pomoci Vodňany se zúčastnilo třetího ročníku národní dobrovolnické soutěže Dobrá duše, do které jsme jako organizace byli nominováni a s námi i naše dvě dobrovolnice. Ona, to ani taková soutěž není, je to spíše veřejné poděkování všem, kteří dobrovolně pomáhají v sociálních službách. Podmínkou této soutěže je konaná dobrovolnická činnosti během roku, a vytváření pozitivního prostředí pro dobrovolníky.

Výsledky soutěže, předání cen a pamětních ocenění se uskutečnilo ve čtvrtek 25. června 2015 na tradičním místě, v klášteře Minoritů sv. Jakuba v Praze. Na slavnostní vyhlášení, byli pozváni všichni dobrovolníci nominovaní v kategorii jednotlivců, a také zástupci institucí, které byly nominovány v kategorii organizací. Naše zařízení CSP Vodňany bylo nominováno v rámci všech institucí, a tak jsem měl tu čest jako zástupce CSP Vodňany převzít diplom pro naši organizaci a upomínkové předměty. Dále byly též oceněny dvě naše dobrovolnice z Vodňan, kteréžto často pomáhají zpříjemnit život seniorům v CSP Vodňany, pí. Polatová a pí. Čížková.

Děkujeme všem pomáhajícím, kteří nám v našem domově pro seniory pomáhají ze srdce, láskou charitas.

Za CSP Vodňany Martin Trubka, zdravotní bratr

Obrázek - V CSP Vodňany jsou opět „Dobré duše“


CSP Vodňany na celorepublikovém udílení cen Ď

Myslím, že je skvělé, když člověk zažije jeden úžasný večer za nějaký čas. My měli to štěstí, že jsme skvělé večery zažili hned dva. Neb z krajského kola udělování ceny pro mecenáše a dobrovolníky z Tábora, ceny Ď, jsme postoupili do kola celorepublikového, které se konalo 15. května ve Státní opeře v Praze. Za naše zařízení postoupila děvčata Jůnovy, tedy maminka a dvě dcery, které ve svém volném čase, navštěvují CSP Vodňany jako dobrovolnice.

Ceny Ď byly letos udělovány v 19 kategoriích. Nominováno bylo rekordních více než 400 osobností či organizací z oblasti vědy, vzdělání, kultury, charity… Na začátku celého slavnostního ceremoniálu bylo všem nominovaným poděkováno a připomenutu, že každý nominovaný je vítěz. Největším překvapením však bylo osobní poděkování dobrovolníkům vítězem v kategorii morální vzor očima dětí, od Karla Gotta, tento nezapomenutelný zážitek, a celkově dokonalý večer, nám byl všem poděkováním. Máme novou zkušenost a hlavně jsme poznali nové, úžasné lidi z celé České republiky.

A jelikož poděkování není nikdy dost, posílám jedno velké Ď za dobrovolnictví Marii Jůnové st., Martě Jiranové, Marii Jůnové ml., a také naší paní ředitelce za velkou snahu zviditelňovat naše město Vodňany pí. Davidové a pí. Remišové za její odvedenou práci, děkuji všem za báječný a na dlouhou dobu nezapomenutelný večer.

Za CSP Vodňany Veronika Klucká


Dobrá duše - Čestné uznání Květoslavě Čížkové

 Obrázek - Dobrá duše - Čestné uznání Květoslavě Čížkové


Dobrá duše - Čestné uznání

 Obrázek - Dobrá duše - Čestné uznání


Ocenění dobrých srdcí, aneb cena Ď v Táboře

Dobrá srdce jsou všude, jen je třeba se pořádně rozhlédnout. CSP Vodňany je jich plné, ale takovou vzácností v našem zařízení je rodina Jůnova. Tři skvělé ženy, v čele s maminkou Ing. Marií Jůnovou a dcerami Marií Jůnovou a Martou Marií Jiranovou, naše zařízení, dle svých časových možností, navštěvují jako dobrovolnice už „nějaký ten pátek“. Úžasné pro nás je, že paní Ing. Jůnová dokázala své nadšení pro dobrovolnictví předat i svým dcerám. Proto jsme se rozhodli, nominovat všechny tyto tři milé dámy na cenu Ď, což je ocenění nebo spíš forma poděkování pro mecenáše, sponzory a dobrovolníky.

Krajské vyhlášení ceny Ď se uskutečnilo 8. dubna v Táboře v divadle Oskara Nedbala. Kam jsme se společně s nominovanými Jůnovými vypravili „čelit konkurenci“ ze strany ostatních nominovaných a nominujících. Celý večer se nesl ve velice příjemné atmosféře, kterou na závěr doladilo vystoupení Barbory Brabcové na klavír a Evy Mlázovské na lesní roh. A jak jsme vlastně dopadli? Přesto, že nám první místo uniklo jen o vlásek už jen samotná nominace a postup do krajského kola je pro nás vítězstvím. V krajském kole v Táboře musel být vybrán jen jeden vítěz, ale to nám nebere právo na účast v kole celorepublikovém, které se uskuteční 16. června v Praze v Národním divadle, kam “naše děvčata“ postoupila.

Jménem celého CSP Vodňany bych ráda poděkovala „Jůnovkám“, jak zde děvčatům rodinně říkáme, za jejich čas, ochotu a lásku, kterou věnují celému CSP Vodňany. Velké „Ď“ pro Vás!!!

Za CSP Vodňany koordinátorka dobrovolníků Veronika Klucká

Obrázek - Ocenění dobrých srdcí, aneb cena Ď v Táboře


Senioři CSP Vodňany, pomohli Nadaci pro transplantace kostní dřeně

 Obrázek - Senioři CSP Vodňany, pomohli Nadaci pro transplantace kostní dřeně

 

Obrázek - Senioři CSP Vodňany, pomohli Nadaci pro transplantace kostní dřeně


Gratulace Taťány Kuchařové za účast v akci Rotopedtours a Pěškotours 2014

Moji milí a úžasní účastníci Rotopedtours a Pěškotours, opět jste byli všichni úžasní a mě nezbývá než vám všem z celého srdce pogratulovat. Máte můj obdiv. Každý rok překonáváte dosažené kilometry, každý rok se vás zapojuje více. Mám z toho obrovskou radost a nezbývá mi než smeknout před vámi všemi klobouk.

Vaše úsilí, odhodlání a nadšení je neuvěřitelné. Mám radost, že se k vám každý rok přidává stále vícenadšenců, kteří se rozhodli udělat něco pro sebe a pro své zdraví. Věřím, že i když další ročník už skončil, tak nebudete zahálet a budete i nadále trénovat, abyste motivovali do dalšího ročníku další účastníky, kteří se ještě nerozhodli se k vám všem přidat.

Také bych ráda poděkovala organizátorkám z Národní sítě podpory zdraví, které projekt vymysleli a pravidelně ho pro vás organizují a nemůžu zapomenout na sociální pracovnice/ky a dobrovolníky, bez kterých by to nebylo možné.

Těším se už teď na další ročník, tak pilně trénujte, abyste byli do dalších ročníků pořádně připraveni.

Mějte se všichni moc krásně. Jsem na vás na všechny pyšná.

S úctou, vaše Taťána Kuchařová


CSP Vodňany dvakrát nominováno v projektu „Cena kvality v sociální péči“

Centrum sociální pomoci Vodňany bylo v květnu 2014 nominováno do projektu „Cena kvality v sociální péči“ v kategorii Poskytovatel pobytových sociálních služeb pro seniory a v kategorii Osobnost roku. Samotné nominace byly samozřejmě pro nás milým překvapením, ale zároveň velkým závazkem.

Cílem tohoto projektu je snaha důstojně ocenit samotné vedení organizace, zaměstnance, kolektivy a zařízení tohoto sektoru. Tento prestižní projekt zaštiťuje odborný časopis pro pobytové a terénní sociální služby „Ošetřovatelská péče“.

Nominace se týkala našeho domova pro seniory Centra sociální pomoci Vodňany, a také samotné paní ředitelky CSP Vodňany. Naším úkolem pak bylo vypracovat sebehodnotící dotazník, který byl koncipován jako odborný soubor otázek týkajících se našich služeb, a manažerských či lidských dovedností. Splněním veškerých podmínek a úkolů pro zařazení do hodnotícího procesu, jsme tak postoupili do početně úzkého druhého kola. Letos se sešlo na 100 nominací a výběr měli hodnotitelé velmi obtížný. Postup do třetího kola nám v obou nominacích o málo unikl (ve velmi těsném bodovém sledu), ale pro nás tento hodnotící proces má neuvěřitelný význam. Jsme velmi dobrým kvalitním poskytovatelem schopným konkurence.

Velmi nás totiž těší pozornost, kterou nám okolí těmito nominacemi věnovalo a ji samotnou chápeme jako ocenění. Obě dvě jmenování se pro nás stala výzvou, a stále se budeme snažit hledat cesty, jak zlepšovat život seniorům.

Mgr. Bc. Daniela Davidová, ředitelka CSP Vodňany


Vodňany mají tři „Dobré duše“

Dne 3. července 2014 se Centrum sociální pomoci Vodňany v kategorii „Instituce“ a její dvě dobrovolnice v kategorii „Jednotlivec“, zúčastnily v klášteře minoritů sv. Jakuba v Praze, slavnostního vyhlašování cen projektu „Dobrá duše“. Do tohoto projektu, který je vyhlašován Ministerstvem práce a sociálních věcí, Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky a Gerontologickým centrem v Praze a společnosti HARTMANN - RICO a.s., jsme se přihlásily v roce 2013.

Jaké jsou zásady? Kdo se stává „Dobrou duší“? Dobrou duší se stává instituce, která vytváří podmínky pro seniory dobrovolníky z okolí a zapojuje je do života a aktivit zařízení. Dobrou duší se stává jednotlivec senior, který vykonává svoji činnost po dohodě se zařízením z vlastní vůle, bez nároku na finanční odměnu, respektuje všechna pravidla a ustanovení platné v zařízení, ve kterém vykonává svojí činnost. A právě toto vše, společně, má velký přínos pro zkvalitnění života našich klientů. Komise odborníků složená z výše vyjmenovaných institucí hodnotila právě námi vytvářené podmínky, stejně jako jejich inovativnost a dlouhodobost, kreativitu a angažovanost našeho zařízení i dobrovolníků.

Význam našich dobrovolníků? O seniory je dobře postaráno po stránce lékařské a ošetřovatelské, dostávají pravidelnou stravu, ale tato forma sociálního kontaktu našich dobrovolníků, možnost popovídat si, najít si společníka na aktivitu…je nenahraditelná.

Ředitelka Centra sociální pomoci Vodňany Mgr. Bc. Daniela Davidová

Obrázek - Vodňany mají tři „Dobré duše“

zleva: dobrovolnice Květoslava Čížková, ředitelka CSP Vodňany Daniela Davidová, dobrovolnice Marie Polatová, koordinátorka dobrovolníků Petra Trnková. Našim dobrovolnicím za jejich píli věnovanou našim seniorům děkujeme.
foto: jankolar.cz


Ocenění CSP Vodňany

 Obrázek - Ocenění CSP Vodňany

Obrázek - Ocenění CSP Vodňany

 Společně s MUDr. Bradacovou, MBA, ředitelkou projektu

Obrázek - Ocenění CSP Vodňany

 

Obrázek - Ocenění CSP Vodňany


CSP Vodňany nominováno do prestižního projektu „Cena kvality v sociální péči“

 V měsíci květnu 2013 bylo Centrum sociální pomoci Vodňany nominováno do prestižního projektu „Cena kvality v sociální péči“ v kategorii Poskytovatel pobytových sociálních služeb pro seniory. Tento projekt zaštiťuje odborný časopis pro pobytové a terénní sociální služby „Ošetřovatelská péče“. Cílem tohoto projektu je snaha důstojně ocenit zaměstnance, kolektivy a zařízení tohoto sektoru.
Naše nominace, kterou redakce obdržela, byla pro nás velkou výzvou. Bylo proto pro nás potěšením i prestiží vypracovat sebehodnotící dotazník, jehož samotné vyplňování je pro zařízení mimochodem i dobrou zpětnou vazbou. Zpracování dotazníku bylo koncipováno jako odborný soubor otázek týkajících se našich služeb v domově pro seniory. Splněním veškerých podmínek pro zařazení do hodnotícího procesu jsme tak postoupili do druhého kola, v kterém nás již posuzovala odborná vícečlenná komise.
Naše zařízení se letos nedostalo na špici finále, nezískalo hlavní ocenění, to však neznamená, že není kvalitním poskytovatelem sociální služby – letos se sešlo více než 100 nominací a výběr měli hodnotitelé velmi obtížný.
Jako poděkování za naši nominaci jsme dostali pozvání na osobní setkání v prostorách Senátu Parlamentu ČR, které se bude konat dne 19. 11. 2013.

Ředitelka CSP Vodňany, Mgr. Bc. Daniela Davidová


Centrum sociální pomoci Vodňany získalo čestné uznání „Dobrá duše“

V roce 2012 se Centrum sociální pomoci Vodňany zapojilo do projektu „Dobrá duše“ společnosti HARTMANN-RICO, v rámci kategorie „Instituce“.
Odborná komise hodnotila námi vytvářené podmínky k zapojování seniorů z okolí do života a aktivit našeho zařízení, přínos těchto aktivit pro naše klienty, stejně jako jejich inovativnost a dlouhodobost, kreativitu a angažovanost našeho zařízení. Jsme totiž organizací, která pečuje o své seniory, a také intenzivně plánuje a realizuje aktivity vedoucí k zapojování seniorů z okolí do života zařízení. Naší snahou je umožnit co největšímu počtu imobilních klientů se více radovat ze života, vytvářet sociální kontakty a v případě, že to jejich zdravotní stav umožní, se aktivně podílet na aktivitách zařízení a smysluplně využít svůj volný čas.
Jsme rádi, že jsme se zapojili do tohoto projektu, nejen proto, že Centrum sociální pomoci Vodňany získalo čestné uznání „Dobrá duše“, ale udělali jsme tak další krok ke zkvalitnění života seniorů, o který se dlouhodobě snažíme.

Ředitelka Centra sociální pomoci Vodňany Mgr. Bc. Daniela Davidová

Obrázek - Centrum sociální pomoci Vodňany získalo čestné uznání „Dobrá duše“