Počítače proti bariérám

V rámci tohoto projektu nám nebyl přiznán finanční příspěvek, ale příspěvek formou výpůjčky počítačového vybavení - 2 repasované notebooky a 1 repasovaný počítač s monitorem s nainstalovanými softwary. Nadace Charty 77 nám toto hardwarové a softwarové vybavení zapůjčila na dobu neurčitou. Počítače jsou určeny seniorům našeho zařízení. Cílem projektu bylo nabídnout seniorům možnost volného a neomezeného přístupu k této počítačové technice. Následně po obdržení počítačového vybavení bylo zajištěno připojení k internetové Wi-fi síti z důvodu zpřístupnění internetu i méně mobilním seniorům.

 

Obrázek - Počítače proti bariérám