Pomoc v nouzi

Pomoc v nouzi

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové finanční příspěvek ve výši 10 870,- Kč na projekt „Pomoc v nouzi“ v rámci vyhlášeného mimořádného grantového řízení, které reaguje na nouzový stav v ČR. Z poskytnutých finančních prostředků budou zakoupeny ochranné pomůcky pro terénní pečovatelskou službu, kterou poskytujeme na území ORP Vodňany. V současné době není doporučováno seniorům v souvislosti s epidemií COVID-19 vycházet ze svých domovů, proto jsou více závislí na naší pomoci. Díky zakoupeným ochranným pomůckám budeme moci chránit seniory před koronavirovou  nákazou, a pomáhat jim v této nelehké situaci, kdy nejvíce potřebují naši pomoc, aniž bychom ohrozili je i naše zaměstnance. Cílem projektu je zajistit poskytování naší terénní sociální služby, za dodržení zvýšených hygienických opatření, nezbytných k zabránění přenosu koronaviru mezi seniory, i v těchto nelehkých podmínkách.

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové