2. ročník harmonikářského setkání

Projekt „2. ročník harmonikářského setkání“

Obrázek - Projekt „2. ročník harmonikářského setkání“

V úterý 14. června 2016 proběhl v Centru sociální pomoci ve Vodňanech již 2. ročník harmonikářského setkání. Písničky z tohoto setkání byly věnovány s velkou úctou a památkou nedávno zesnulému harmonikáři a našemu příteli panu Janu Bískovi z Vodňan. Setkání se zúčastnili zástupci Města Vodňany pan starosta Václav Heřman a vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství Mgr. Júsuf Traore, DiS., senioři ze spřátelených domovů okolních měst, i široká seniorská veřejnost vodňanska, a to v celkovém počtu téměř 150 posluchačů. Vystoupení se konalo pod širým nebem v prostorách venkovního dvora našeho domova. Hudební program zajistila pětice místních harmonikářů p. Nečas, p. Viktora, p. Hrdlička, p. Trkovský a p. Jiran. Tito hudebníci se postarali o téměř dvouhodinový program plný muziky a dobré zábavy. Celé hudební vystoupení se setkalo s velkým ohlasem, bylo oceněno potleskem i úsměvy seniorů a všichni přítomní se vraceli do svých domovů spokojeni plni zážitků a s dobrou náladou. Kromě společně stráveného času měli možnost senioři navázat nová přátelství, což je v jejich věku velice důležité a obohacující. Našemu centru se podařilo zpestřit nabídku kulturního a společenského vyžití našich uživatelů, což přispělo ke zkvalitnění námi poskytovaných sociálních služeb.
Mgr. Bc. Daniela Davidová, ředitelka CSP Vodňany
 

 


2. ročník Harmonikářského setkání

Obrázek - 2. ročník Harmonikářského setkání  


Projekt „2. ročník harmonikářského setkání“

Obrázek - Projekt „2. ročník harmonikářského setkání“

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo finanční příspěvek od Nadace ČEZ ve výši 10 000,- Kč na kulturní akci "2. ročník harmonikářského setkání". Tato akce se uskuteční během měsíce června a je určena pro seniory a zdravotně postižené osoby našeho zařízení, pečovatelské služby a pro seniory z okolních domovů (Netolice, Strakonice, Loucký mlýn). Z nadačního příspěvku budou uhrazeny náklady spojené s realizací projektu (ozvučení, slunečníky pro diváky, spotřební materiál pro tisk fotografií z celé akce). Tato akce navazuje na loňský 1. ročník, který se setkal s velkým úspěchem. Na diváky čeká velkolepé vystoupení cca 10 harmonikářů z Vodňan i okolí, kteří mají pro své posluchače připravenou širokou škálu hitů z žánru lidové hudby.
 

Projekt byl realizován za podpory Nadace ČEZ