Akademie zdraví

Poděkování Nadačnímu Fondu Tesco

Obrázek - Poděkování Nadačnímu Fondu Tesco

Centrum sociální pomoci Vodňany se umístilo v rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáháme!“ na 3. místě s výsledným počtem 16 867 hlasů a získali jsme tak finanční podporu ze strany Nadačního fondu Tesco ve výši 10 000 Kč na náš projekt „Akademie zdraví“. Tato částka bude použita na nákup 3 antidekubitních matrací pro uživatele domova pro seniory. Přínosem projektu bude zkvalitnění života osob žijících v našem zařízení a tím zkvalitnění námi poskytované sociální služby.

Obrázek - Poděkování Nadačnímu Fondu Tesco


Projekt „AKADEMIE ZDRAVÍ“ v CSP Vodňany

Obrázek - Projekt „AKADEMIE ZDRAVÍ“ v CSP Vodňany

CSP Vodňany se přihlásilo do 5. kola grantového programu projektu „VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME“ vyhlašovaného Nadačním fondem Tesco. Náš projekt hodnotitelé zařadili mezi tři nejlepší projekty v našem regionu a postupujeme tak do hlasovací fáze programu.

Od 21. ledna do 17. února 2019 budou mít zákazníci Tesco možnost hlasovat pro náš projekt „AKADEMIE ZDRAVÍ“. Při každém nákupu zákazníci obdrží žeton, který následně použijí k hlasování ve speciálních hlasovacích zařízeních u pokladní zóny.

O nejvyšší možný grant 30.000 Kč budeme usilovat společně se dvěma dalšími postupujícími projekty.

Bližší informace o projektu lze získat na https://itesco.cz/pomahame/project/11212/ nebo přímo na prodejně Tesco ve Vodňanech.

Budeme rádi za každý vhozený žeton, kterým podpoříte naší organizaci!!!

O našem projektu:

Prioritou našeho domova pro seniory je neustálé zlepšování podmínek osobám žijících v našem zařízení a tím zkvalitňování naší sociální služby. V rámci projektu budou zakoupeny antidekubitní matrace pro dlouhodobě ležící osoby, které jim zajistí komfort a zabrání vzniku proleženin. Pro ostatní seniory a zaměstnance proběhne několik přednášek na téma Zdraví. Senioři získají dostatek informací o zdravém životním stylu a jeho vlivu na zdraví člověka. Naším cílem je začlenění seniorů do společnosti a soustředění se na prevenci civilizačních onemocnění.
 

Obrázek - Projekt „AKADEMIE ZDRAVÍ“ v CSP Vodňany