Aktivizace seniorů a uspokojování individuálních potřeb v Centru sociální pomoci Vodňany

V rámci grantového programu Jihočeského kraje „Podpora sociálních služeb“ byl v  měsíci červenci – srpnu 2012 realizován v CSP Vodňany projekt s názvem ,,Aktivizace seniorů a uspokojování individuálních potřeb“.

V rámci tohoto projektu se vytvořil tým našich zaměstnanců – sociální pracovnice, zdravotní sestra a pracovník v sociálních službách, kteří se po dobu projektu intenzivně věnovali uživatelům našeho domova. Ke každému uživateli přistupovali podle jeho individuálních potřeb, jak po fyzické stránce člověka, tak i po psychické.

P. M. Trubka jako kvalifikovaná zdravotní sestra uskutečňoval s každým uživatelem domova individuální „rehabilitační“ cvičení, sezení. Součástí týmu byl také p. V. Viktora, pracovník v sociálních službách deklamoval našim seniorům poznatky o pozitivním významu pohybu a zdravé stravy na zdravotní stav člověka. Značný podíl měla rovněž pí Mgr. V. Nováková, sociální pracovnice, která v červnu ukončila studium na vysoké škole v oboru „Rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory“ v magisterském studijním programu „Rehabilitace“. Své znalosti ze studií uplatnila v praxi a ve spolupráci s ostatními pracovníky, podílejícími se na tomto projektu vytvořili tým, který se aktivně zapojil do systematické práce s uživateli a příznivě tak ovlivňovali geriatrický syndrom, projevující se u některých uživatelů, čímž došlo ke zkvalitnění námi poskytovaných sociálních služeb.

Smyslem a cílem tohoto projektu bylo zlepšení kvality života seniorů v našem domově, zlepšení duševního a fyzického zdraví našich uživatelů. Věříme, že stanovený cíl se nám podařilo naplnit.

připravila Petra Pecková

 Obrázek - Aktivizace seniorů a uspokojování individuálních potřeb v Centru sociální pomoci Vodňany


Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.