Antidekubitní matrace

 Obrázek - Antidekubitní matrace

Finanční příspěvek od Nadace Olgy Havlové

Finanční příspěvek od Nadace Olgy Havlové – Výboru dobré vůle putuje do pečovatelské služby CSP Vodňany

Centru sociální pomoci Vodňany se podařil mimořádný „kousek“. V grantovém řízení programu od Nadace Olgy Havlové – Výboru dobré vůle, jsme pro seniory pečovatelské služby získali finanční příspěvek ve výši 50 000,- Kč. Z poskytnutého finančního příspěvku budou zakoupeny 2 speciální antidekubitní matrace, které budou moci využívat senioři a zdravotně postižené osoby v rámci námi poskytované pečovatelské služby, tedy osoby žijící na území ORP Vodňany. Zakoupené matrace mají zabránit proleženinám u osob dlouhodobě připoutaných na lůžko, kteří využívají naší sociální služby terénních pečovatelek a chtějí setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Naším cílem je neustálé zkvalitňování sociálních služeb, proto jsme rádi, že můžeme pomoci osobám, které to skutečně potřebují. Zájemci o zapůjčení antidekubitních matrací, se mohou obrátit na naše terénní pečovatelky buď přímo na adrese Elektrárenská 32, Vodňany nebo u vedoucí pečovatelské služby pí. Macháčkové na telefonním čísle 604 518 521.

Kamila Macháčková, vedoucí pečovatelské služby


Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové