Bezpečné místo pro seniory

„Bezpečné místo pro seniory“

Obrázek - „Bezpečné místo pro seniory“

Dne 26. května 2017 se v rámci Vodňanských rybářských dnů konal na fotbalovém hřišti ve Vodňanech II. ročník turnaje fotbalových přípravek a s ním spojená charitativní akce Nadace ČEZ „Pomáhej pohybem“, která umožňuje zájemcům z řad veřejnosti, aby vlastním fyzickým úsilím – konkrétně šlapáním na speciálně upraveném kole – přispěli na dobrou věc. Díky Nadaci ČEZ a Městu Vodňany zde měl každý možnost udělat něco málo nejen pro svou fyzickou kondici, ale současně pomoci dvěma organizacím - Centru sociální pomoci Vodňany a Chelčickému domovu sv. Linharta. Oběma organizacím se podařilo díky všem zúčastněným, kteří s námi "šlápli do pedálů", získat finanční částku zhruba 50 tisíc Kč.

V sobotu 27. května 2017 proběhlo slavnostní předání šeku z rukou vedoucího Útvaru komunikace Jaderné elektrárny Temelín Skupiny ČEZ Mgr. Petra Šuleře a starosty Města Vodňany Václava Heřmana oběma ředitelkám Mgr. Bc. Daniele Davidové a Mgr. Kláře Kavanové Muškové.

Ještě jednou děkujeme všem sportovním účastníkům, kteří nám pomohli k získání částky 50 220 Kč. Ta bude použita na nákup kompenzačních pomůcek pro vodňanský domov pro seniory, a to 2 polohovací mobilní křesla a 5 evakuačních podložek pro ležící seniory.

Obrázek - „Bezpečné místo pro seniory“

Obrázek - „Bezpečné místo pro seniory“


Projekt byl realizován za podpory Nadace ČEZ