Projekt Blíž seniorům, zdravotně postiženým a jejich rodinám

 Obrázek - Projekt Blíž seniorům, zdravotně postiženým a jejich rodinám

Projekt Blíž seniorům, zdravotně postiženým a jejich rodinám byl ukončen v březnu letošního roku, kdy byla také registrována nová sociální služba poskytovaná naší organizací s názvem CSP Vodňany, odlehčovací služby. Tato služba je ve formě pobytové sociální služby určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, o něž je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. K dispozici jsou klientům 2 jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou nově vybaveny zejm. elektricky polohovatelnými lůžky, nočními stolky, geriatrickými křesly, jídelními stolky a šatními skříněmi s trezorky. Cena ubytování je stanovena ve výši 160,- Kč/den, cena celodenní racionální stravy v rozsahu 3 hlavních jídel činí 116,- Kč/den. Pobyt klienta je časově omezen na 3 měsíce. 

Tento projekt Blíž seniorům, zdravotně postiženým a jejich rodinám je spolufinancován Evropskou unií v rámci 2. výzvy ROP regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad Prioritní osy 02 Stabilizace a rozvoj měst a obcí, oblasti podpory: 2.5. Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci. Číslo projektu: CZ.1.14/2.5 00/02.00369. 


 

Obrázek - Projekt Blíž seniorům, zdravotně postiženým a jejich rodinám

Centrum sociální pomoci Vodňany právě ukončuje projekt s názvem Blíž seniorům, zdravotně postiženým a jejich rodinám. Tento projekt spolufinancovaný v rámci ROP regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad byl realizován v letech 2008 -2010 a jeho výstupem je modernizace výtahu a vybudování a vybavení dvou jednolůžkových pokojů se sociálním zařízením pro poskytování odlehčovacích služeb seniorům a osobám se zdravotním postižením a pro ubytování rodinných příslušníků klientů, jimž organizace poskytuje sociální služby.

Tento projekt Blíž seniorům, zdravotně postiženým a jejich rodinám je spolufinancován Evropskou unií. 


 

 Obrázek - Projekt Blíž seniorům, zdravotně postiženým a jejich rodinám

V první polovině letošního roku, získalo Centrum sociální pomoci Vodňany dotaci na modernizaci výtahu staré budovy domova pro seniory a na vybudování dvou jednolůžkových pokojů se sociálním zařízením určených pro poskytování odlehčovacích služeb tedy k ubytování seniorů a osob se zdravotním postižením na přechodnou dobu a pro pobyt rodinných příslušníků s klienty našeho zařízení.

Projekt s názvem Blíž seniorům, zdravotně postiženým a jejich rodinám (číslo projektu: CZ.1.14/2.5.00/02.00369) je realizován v rámci programu ROP NUTS Jihozápad, prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí, oblast podpory 2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci.  

V uplynulých měsících byla realizována partnerem projektu Městem Vodňany dvě výběrová řízení. První z nich se týkalo dodávky movitých věcí, tzn. vybavení pokojů. Úspěšným uchazečem poptávkového řízení, který bude v průběhu měsíce října realizovat dodávku za cenu 170 100,- Kč, se stala společnost Interiér vysočina, s. r. o.

Jako dodavatel stavebních prácí zahrnujících stavební úpravy prostoru pro vytvoření dvou jednolůžkových pokojů se sociálním zařízením a modernizaci výtahu byla vybrána společnost Moravskoslezské výtahy spol. s r. o.. Cena stavebních prací byla touto společností vyčíslena na 2 135 400,- Kč včetně DPH.

Další informace zejm. obrazová dokumentace realizace projektu budou k dispozici na internetových stránkách CSP Vodňany, Města Vodňany či Dobrovolného svazku obcí Blanicko-otavského regionu či v některém z dalších čísel našeho měsíčníku „Jak jde čas“.

Tento projekt Blíž seniorům, zdravotně postiženým a jejich rodinám je spolufinancován Evropskou unií. 


 

 Obrázek - Projekt Blíž seniorům, zdravotně postiženým a jejich rodinám

Zadavatel:
Centrum sociální pomoci Vodňany, Žižkovo náměstí 21, 389 01 Vodňany
dává 

VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY
pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
„BLÍŽ SENIORŮM, ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM A JEJICH RODINÁM - STAVEBNÍ PRÁCE“

Předpokládaný termín zahájení díla 1.7.2009
Požadovaný termín dokončení díla 30.10.2009
Zadávací dokumentaci je možno si vyzvednout na adrese:
Město Vodňany, odbor správy majetku města, náměstí Svobody 18, Vodňany, 389 01
e-mail: gabriela.fosumova@muvodnany.cz, tel. 777282522
kulik@muvodnany.cz, tel. 724181401
Lhůta pro podání nabídek končí dne 20.05.2009 v 10.00 hod.
 

Tento projekt Blíž seniorům, zdravotně postiženým a jejich rodinám je spolufinancován Evropskou unií v rámci 2. výzvy ROP regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad Prioritní osy 02 Stabilizace a rozvoj měst a obcí, oblasti podpory: 2.5. Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci. Číslo projektu: CZ.1.14/2.5 00/02.00369. 


 

Obrázek - Projekt Blíž seniorům, zdravotně postiženým a jejich rodinám

Zadavatel:
Centrum sociální pomoci Vodňany, Žižkovo náměstí 21, 389 01 Vodňany
dává 

VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY
pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
„BLÍŽ SENIORŮM, ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM A JEJICH RODINÁM - MOVITÉ VĚCI“

Předpokládaný termín zahájení díla 1.10.2009
Požadovaný termín dokončení díla 31.10.2009
Zadávací dokumentaci je možno si vyzvednout na adrese:
Centrum sociální pomoci Vodňany, Žižkovo nám. 21, Vodňany, 389 01
e-mail: marcela.kellnerova@cspvodnany.cz, tel. 383 383 524 383 383 524, 608 51 64 78, 608 51 64 78

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20.05.2009 v 10.00 hod.
 

Tento projekt Blíž seniorům, zdravotně postiženým a jejich rodinám je spolufinancován Evropskou unií v rámci 2. výzvy ROP regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad Prioritní osy 02 Stabilizace a rozvoj měst a obcí, oblasti podpory: 2.5. Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci. Číslo projektu: CZ.1.14/2.5 00/02.00369. 


 

Obrázek - Projekt Blíž seniorům, zdravotně postiženým a jejich rodinám

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo dotaci na vybudování dvou jednolůžkových nově vybavených pokojů se společným sociálním zařízením a na modernizaci výtahu, který bude upraven tak, že vznikne bezbariérový vstup i výstup do venkovních prostor domova pro seniory (číslo projektu: CZ.1.14/2.5.00/02.00369).

Tento projekt s názvem – Blíž seniorům, zdravotně postiženým a jejich rodinám je v souladu s cíli programu ROP NUTS Jihozápad, prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí, oblast podpory 2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci. Celkové výdaje na realizaci projektu byly vyčísleny na 2.197.081,- Kč. Projekt byl vybrán k financování v rámci ROP Jihozápad a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (další informace najdete na internetových stránkách www.europa.eu)

Realizace projektu již byla zahájena. V současné době se připravuje poptávkové řízení na stavební práce související s realizací projektu a na dodávku vybavení.

O dalším průběhu Vás budeme postupně informovat na těchto internetových stránkách či v některém z čísel měsíčníku CSP Vodňany „Jak jde čas“.

www.europa.eu 

Tento projekt “Blíž seniorům, zdravotně postiženým a jejich rodinám” je spolufinancován Evropskou unií.
ROP NUTS II Jihozápad 2.výzva
Prioritní osa 02 Stabilizace a rozvoj měst a obcí
oblast podpory 2.5. Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci
Číslo projektu: CZ.1.14/2.5.00/02.00369