Dostaveníčko u fontány

Vítání zimy

Obrázek - Vítání zimy


Přednáška p. Muchla


Vítání podzimu


Vystoupení vodňanských harmonikářů

V rámci projektu: „Dostaveníčko u fontány“ ve čtvrtek 17. srpna proběhla akce Vítání léta. Akce byla zpestřena vystoupením vodňanských harmonikářů pana R. Tischlera a J. Jirana a opékáním vuřtů. Počasí nám přálo a všichni si odpoledne užili. Děkujeme všem sympatizantům, kteří pro nás hlasovali na webových stránkách Globusu, abychom docílili částky na tento projekt 50 tis. Kč. 

1
2
3
4


Staročeská konopická

Obrázek - Staročeská konopická


Dostaveníčko u fontány

Obrázek - Dostaveníčko u fontány

Obrázek - Dostaveníčko u fontány

Obrázek - Dostaveníčko u fontány


Projekt „Dostaveníčko u fontány“

Obrázek - Projekt „Dostaveníčko u fontány“

Na konci května 2017 ukončila společnost Globus hlasování v rámci programu „Globus lepší svět“, podle kterého nyní rozdělí finanční prostředky mezi 3 projekty v každém regionu. Naše Centrum sociální pomoci Vodňany získalo v rámci hlasování v Jihočeském kraji finanční částku ve výši 50 tis. Kč na realizaci našeho projektu „Dostaveníčko u fontány“.

Smyslem tohoto projektu je zpříjemnění pobytu a zpestření volného času seniorů. Proto bude do venkovních prostor v okolí altánu zabudována vodní fontána, venkovní posezení a jiné zahradní doplňky sloužící k oživení tohoto prostoru. Zatraktivní se tak dvůr domova pro seniory, kde si obyvatelé našeho zařízení mohou dávat dostaveníčka a relaxovat zde především v letních měsících.

V rámci projektu máme pro seniory připraveno několik zajímavých kulturních akcí, které se budou konat v průběhu následujících měsíců, a dojde během nich ke komunitnímu a mezigeneračnímu setkávání.

Realizací projektu se revitalizuje venkovní prostor domova pro seniory, a to jak oživením přilehlé zahrady, tak i konáním tradičních forem zábavy v těchto prostorách.


Projekt je podpořen společností GLOBUS v rámci programu Globus lepší svět.


Projekt „Dostaveníčko u fontány“

Obrázek - Projekt „Dostaveníčko u fontány“

Centrum sociální pomoci Vodňany se přihlásilo se svým projektem „Dostaveníčko u fontány“ do programu společnosti Globus s názvem „Globus lepší svět“. Dostali jsme se do užšího výběru a nyní je náš projekt jedním ze tří vybraných v jihočeském regionu. Na webových stránkách společnosti Globus a v hypermarketu Globus v Českých Budějovicích budou umístěny medailonky k vybraným projektům. V období od 25. 4. 2017 do 31. 5. 2017 proběhne hlasování pro jednotlivé projekty. Do tohoto hlasování se může zapojit každý občan. Projekt, který získá v hlasování na webových stránkách a na prodejnách největší podporu veřejnosti, získá 130.000 Kč. Projekt s druhým nejvyšším počtem hlasů obdrží 80.000 Kč a projekt s nejnižším počtem hlasů obdrží 50.000 Kč.

Ze získaných finančních prostředků budou zakoupeny rekvizity do dvora domova pro seniory, čímž zatraktivníme a oživíme tyto venkovní prostory (fontána, mobiliář do zahrady, dřevěné sošky, květiny …). Toto místo bude následně využito ke společnému setkávání formou konání několika komunitních akcí, na kterých vystoupí např. vodňanští harmonikáři, baráčníci nebo děti z MŠ Vodňany.

Vyzýváme proto všechny občany, kterým není náš projekt lhostejný, aby se zapojili do hlasování. Děkujeme !!!