Dostupná pečovatelská služba

Elektrokolo pro CSP Vodňany

Obrázek - Elektrokolo pro CSP Vodňany

 

CSP Vodňany se podařilo nasbírat potřebný počet bodů v mobilní aplikaci Nadace ČEZ - EPP Pomáhej pohybem a díky tomu jsme získali finanční prostředky ve výši 24 642,- Kč, za které jsme pořídili nové elektrokolo pro pečovatelskou službu. U této služby došlo od července ke změně personálního obsazení, a to navýšením počtu terénních pečovatelek o jednu osobu, pro kterou je toto kolo určeno.

I díky vaší podpoře se naše terénní pečovatelky snáze dostanou k uživatelům sociální služby a my tak budeme moci poskytovat opět kvalitnější pečovatelskou službu na území Vodňanska.
Děkujeme!

Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ.

Obrázek - Elektrokolo pro CSP Vodňany


Děkujeme za podporu!

Obrázek - Děkujeme za podporu!

 

Děkujeme za podporu všem našim příznivcům, neboť po zveřejnění naší výzvy byl během jednoho týdne našlapán potřebný počet bodů pro náš projekt „Dostupná pečovatelská služba“v mobilní aplikaci EPP Pomáhej pohybem. Za získané finanční prostředky Nadace ČEZ bude pořízeno elektrokolo pro naši pečovatelskou službu ve Vodňanech.

za CSP Vodňany ředitelka Mgr. Bc. Daniela Davidová

 


Výzva pro občany - Podpořte nás!!!

Od dnešního dne nás můžete podpořit v mobilní aplikaci EPP Pomáhej pohybem a sbírat tak body pro náš projekt "Dostupná pečovatelská služba“. Získané finanční prostředky poputují na nákup elektrokola pro Pečovatelskou službu ve Vodňanech. Díky vaší pomoci se naše terénní pečovatelky snáze dostanou ke klientům. DĚKUJEME!!!

Obrázek - Výzva pro občany - Podpořte nás!!!

Obrázek - Výzva pro občany - Podpořte nás!!!


Dostupná pečovatelská služba

Obrázek - Dostupná pečovatelská služba

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen projekt týkající se pečovatelské služby s názvem „Dostupná pečovatelská služba“. V rámci projektu žádáme o finanční příspěvek na nákup elektrokola ve výši 24 642,- Kč. To bude sloužit terénním pečovatelkám pro snadnější přesun mezi klienty. Pořízením elektrokola se zefektivní práce terénních pečovatelek, které se tak snáze dostanou k uživatelům sociální služby a jsou tak schopny během pracovní doby zajistit péči více osobám. Jízdou na elektrokolech současně přispějeme k ochraně životního prostředí a zkvalitníme námi poskytovanou pečovatelskou službu na území Vodňanska.

Požadovanou finanční částku lze získat nasbíráním potřebného počtu bodů prostřednictvím již známé mobilní aplikace EPP od Skupiny ČEZ - Pomáhej pohybem je nástroj, díky kterému má uživatel možnost vlastním aktivním pohybem určovat, které projekty a v jaké výši má Nadace ČEZ finančně podpořit. Budeme proto rádi za jakoukoliv, byť i malou sportovní podporu od každého účastníka, který podpoří náš projekt. Bližší informace lze získat na stránkách www.pomahejpohybem.cz.