Dotace města Protivín

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo dotaci z rozpočtu města Protivín ve výši 10.000,- Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na úhradu výdajů spojených s poskytováním sociálních služeb, konkrétně bude pořízeno speciální polohovací křeslo na kolečkách. To bude využíváno seniory našeho zařízení s cílem usnadnit přesun imobilních uživatelů, kteří jsou upoutání na lůžko. Zajistíme těmto osobám větší komfort, čímž dojde ke zkvalitnění námi poskytované pobytové sociální služby Domov pro seniory.


S finanční podporou města Protivín