Hudební festival 3. věku

Hudební festival 3. věku

 Obrázek - Hudební festival 3. věku

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo finanční příspěvek ve výši 4 000,- Kč na projekt „Hudební festival 3. věku“, který potrvá do března roku 2017. V rámci projektu proběhnou tři kulturní vystoupení zaměřené na hudební filmovou tematiku. Prvním z hudebních pořadů bude lednové vystoupení zpěváka p. Pečenky, který bude provázet pořadem „Hej páni konšelé“, věnovaný králi českých zpěváku Karlu Gottovi a jeho písním. Druhým vystoupením bude divadelní vystoupení ze slavného filmového muzikálu „Noc na Karlštejně“, kterého se ujmou 2 pracovnice převlečené v historických kostýmech. Projekt bude zakončen vystoupením skupiny historického šermu „Markýz“ ze Strakonic.

Všechny uvedené kulturní programy jsou určeny seniorům a zdravotně postiženým osobám domova pro seniory. Realizované hudební akce poslouží jako účinný prostředek muzikoterapie. Smyslem projektu je obohacení kulturního života osob žijících v našem zařízení a zkvalitňování námi poskytovaných sociálních služeb.

Za CSP Vodňany Petra Pecková, účetní


Projekt je podpořen ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko – Otavské a města Vodňany.