Hudební festival 3. věku

„Hudební festival 3. věku“

 Obrázek - „Hudební festival 3. věku“

V úterý 14.  března měli v CSP Vodňany velice vzácnou návštěvu ze 14. století. Páni z Helfenburku (šermíři se Strakonic) přijeli osobně navštívit seniory a ukázat něco málo ze svého rytířského umění. V omezených prostorách našeho domova se nemohli tak „rozvášnit v boji“ jako v prostorných hradech, nádvořích a komnatách šlechtičen. Přesto ukázka soubojů byla velice zajímavá a nadchla přihlížející, hlavně prohlídka zbraní, brnění a dalších náležitostí patřících k výbavě každého rytíře. Projekt byl podpořen ze společného grantu Komunitní nadace Blanicko -Otavské a města Vodňany. 

Eva Remišová, realizátorka projektu


Noc na Karlštejně v domově pro seniory

Obrázek - Noc na Karlštejně v domově pro seniory

V rámci projektu: Hudební festival 3. věku, který byl podpořen ze společného grantu Komunitní nadace Blanicko-Otavské a města Vodňany, se konala akce s názvem Noc na Karlštejně. Pro seniory byla připravena dramatická ukázka z tohoto známého filmu. Na tuto scénku navazoval masopustní rej masek za hudebního doprovodu kapely Dřemlinka. Z ohlasů přítomných byla vidět spokojenost a nadšení, které celá akce vyvolala.

Eva Remišová - instruktorka volného času

Obrázek - Noc na Karlštejně v domově pro seniory

Obrázek - Noc na Karlštejně v domově pro seniory


„Hudební festival 3. věku“

 Obrázek - „Hudební festival 3. věku“

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo finanční příspěvek ve výši 4 000,- Kč na projekt „Hudební festival 3. věku“. Tyto prostředky budou použity na realizaci třech kulturních programů filmového a hudebního zaměření, které proběhnou v období leden – březen 2017. Budou zakoupeny historické kostýmy a uhrazeny odměny účinkujícím umělcům. Všechny uvedené kulturní programy jsou určeny seniorům a zdravotně postiženým osobám domova pro seniory. Realizované hudební akce poslouží jako účinný prostředek muzikoterapie v našem zařízení. Cílem projektu je obohacení kulturního života osob žijících v našem zařízení a zkvalitňování námi poskytovaných sociálních služeb.

Eva Remišová, realizátorka projektu

Projekt je podpořen ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko – Otavské a města Vodňany.


Hudební festival 3. věku

 Obrázek - Hudební festival 3. věku

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo finanční příspěvek ve výši 4 000,- Kč na projekt „Hudební festival 3. věku“, který potrvá do března roku 2017. V rámci projektu proběhnou tři kulturní vystoupení zaměřené na hudební filmovou tematiku. Prvním z hudebních pořadů bude lednové vystoupení zpěváka p. Pečenky, který bude provázet pořadem „Hej páni konšelé“, věnovaný králi českých zpěváku Karlu Gottovi a jeho písním. Druhým vystoupením bude divadelní vystoupení ze slavného filmového muzikálu „Noc na Karlštejně“, kterého se ujmou 2 pracovnice převlečené v historických kostýmech. Projekt bude zakončen vystoupením skupiny historického šermu „Markýz“ ze Strakonic.

Všechny uvedené kulturní programy jsou určeny seniorům a zdravotně postiženým osobám domova pro seniory. Realizované hudební akce poslouží jako účinný prostředek muzikoterapie. Smyslem projektu je obohacení kulturního života osob žijících v našem zařízení a zkvalitňování námi poskytovaných sociálních služeb.

Za CSP Vodňany Petra Pecková, účetní


Projekt je podpořen ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko – Otavské a města Vodňany.