Jak pochopit stáří

Páté společné setkání seniorů a dětí ze Základní školy a Gymnázia Vodňany

 Obrázek - Páté společné setkání seniorů a dětí ze Základní školy a Gymnázia Vodňany


Společné setkání seniorů a dětí z DDM

Obrázek - Společné setkání seniorů a dětí z DDM


Společné setkání seniorů a dětí z DDM

Obrázek - Společné setkání seniorů a dětí z DDM


Druhé společné setkání seniorů a dětí ...

Obrázek - Druhé společné setkání seniorů a dětí ...


První společné setkání seniorů a dětí ...

Obrázek - První společné setkání seniorů a dětí ...


Projekt „Jak pochopit stáří“ v CSP Vodňany

 Obrázek - Projekt „Jak pochopit stáří“ v CSP Vodňany

Centru sociální pomoci Vodňany byl Jihočeským krajem schválen projekt s názvem „Jak pochopit stáří“. Tento projekt bude realizován v období dubna - prosince 2016. Během tohoto projektu se uskuteční 5 společných setkání, kterých se budou účastnit senioři a zdravotně postižené osoby našeho zařízení, žáci a studenti Základní školy a gymnázia Vodňany, a děti z DDM Vodňany. Během těchto setkání budou mít studenti a žáci možnost si na vlastním těle vyzkoušet omezení těla a smyslů, které přináší stáří, a to osobním vyzkoušením tzv. geronto – obleku (obleku stáří). Ten bude zapůjčen od Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Na správné použití tohoto speciálního obleku bude dohlížet odborná lektorka Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, Dis., která dětem i seniorům vysvětlí význam geronto – obleku a bude účastna všech setkání. V rámci projektu budou zakoupeny potřebné rehabilitační, sportovní a didaktické pomůcky a odborné knihy. S použitím těchto pomůcek proběhnou např. soutěže v provozování běžných denních činností, soutěže na invalidních vozíkách a s chodítky, rehabilitační soutěže zaměřené na ergoterapii rukou, soutěže se sportovním náčiním i mezigenerační dialog. Cílem projektu je podpoření aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů a jejich integraci mezi místní komunitu, posílení mezigeneračních vazeb a eliminace sociálního vyloučení těchto osob.

Petra Pecková, účetní CSP Vodňany


Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.