Jsme stále ve hře

Projekt „Jsme stále ve hře“ v CSP Vodňany

Obrázek - Projekt „Jsme stále ve hře“ v CSP Vodňany

Centrum sociální pomoci Vodňany zakončilo v prosinci úspěšně projekt „Jsme stále ve hře“, určený seniorům a zdravotně postiženým osobám našeho Domova pro seniory. V období září – prosinec 2015 se uskutečnilo 8 akcí zaměřených na rehabilitační a pohybové aktivity, které se konali ve společných prostorách našeho zařízení, a zúčastnilo se jich celkem 155 osob. S osobami, které se ze zdravotních či jiných důvodů nemohly těchto akcí účastnit, byla prováděna individuální cvičení pod dohledem rehabilitačního pracovníka. Ke všem společným aktivitám posloužily tyto zakoupené rehabilitační a cvičební pomůcky: běžecký pás, posilovací pásy, rehabilitační polohovací polštáře, chodítka, overbally a v neposlední řadě hra rozvíjející jemnou motoriku rukou či tradiční švédská hra Kubb. Cílem všech těchto aktivit bylo především zvýšení pohybové aktivity, podpoření aktivního životního stylu, zvýšení fyzické i psychické kondice zúčastněných osob a tím zachování jejich soběstačnosti. Všechny aktivity byly prováděny zábavnou a hravou formou. Proto věříme, že se nám všechny naše cíle podařilo naplnit ke spokojenosti našich uživatelů a i nadále chceme v podobných aktivitách pokračovat a stále doplňovat nabídku našich programů v rámci aktivizace seniorů a zdravotně postižených osob.

Za CSP Vodňany Petra Pecková, účetní

Projekt je podpořen ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko – Otavské a města Vodňany.


Jsme stále ve hře - "Overball? Proč ne ...", "Hry a činnosti pro aktivní seniory"


Jsme stále ve hře - ".... na věku nezáleží", "S úsměvem ..."


Hra má smysl


Protahování s Thera-bandem


Projekt „Jsme stále ve hře“ v CSP Vodňany

Obrázek - Projekt „Jsme stále ve hře“ v CSP Vodňany

Projekt „Jsme stále ve hře“ v CSP Vodňany

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo finanční příspěvek na projekt „Jsme stále ve hře“, určený seniorům a zdravotně postiženým osobám domova pro seniory. Z tohoto příspěvku budou zakoupeny rehabilitační pomůcky, cvičební pomůcky, chodítka a hry rozvíjející motoriku a koordinaci pohybů. Následně v průběhu měsíců září – prosinec 2015 proběhne 8 pohybově zaměřených akcí pro naše uživatele. Při pohybových hrách si senioři natrénují jednotlivé rehabilitační cviky a vyzkouší různé sportovní disciplíny, čímž se rozšíří nabídka pohybových aktivit v našem zařízení. Každému jednotlivci bude umožněno ucelené rehabilitační cvičení, přizpůsobené jeho individuálním potřebám. Zvýšením pohybové aktivity seniorů dojde ke zlepšení fyzického i psychického stavu a k zachování soběstačnosti našich uživatelů, čímž se zkvalitní námi poskytovaná služba. Význam projektu lze spatřovat především v podpoře aktivního životního stylu, zlepšení duševního zdraví a fyzické kondice a v neposlední řadě i jako prevence proti sociální izolaci. Bližší informace o konkrétních akcích budou zveřejněny na plakátech.

Za CSP Vodňany Petra Pecková, účetní


Projekt je podpořen ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko – Otavské a města Vodňany.