Kinestetická mobilizace v CSP Vodňany

Koncept kinestetické mobilizace praktikován v CSP Vodňany

Ve dnech 22. ledna – 24. ledna 2016 proběhl prestižní seminář konceptu Kinestetické mobilizace. Díky Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, která přispěla na tento seminář částkou 49 500,- Kč, získalo potřebné praktické zkušenosti 15 zaměstnanců CSP Vodňany. Naší lektorkou byla Mgr. Hana Nedělková, která certifikát lektora pro kinestetickou mobilizaci získala v kinestetické pohybové škole Viv-Arte ® při Univerzitní klinice Ulm ve Spolkové republice Německo (na 2. fotografii uprostřed).

Kinestetika je pohybový a komunikační koncept, který na základě analýzy pohybu umožňuje lépe pochopit základy lidského pohybu a využít pohybových rezerv pacienta. Předchází vzniku komplikací z imobility. Důraz je kladen zejména na preventivní a rehabilitační podporu pohybu. Podporuje fyziologický pohyb, mobilizuje klouby a svaly. Našim pečovatelům a zdravotním sestrám pomáhá vykonávat pohyb společně s nemocným za co nejmenšího užití síly. Manipulace s uživatelem probíhá šetrně za minimalizace bolesti. Chrání ošetřující před přetížením, které je často spojeno s  pracovní neschopnosti ošetřujícího personálu Kinestetika je praktický učební a instruktážní model, který pomáhá lidem při provádění běžných denních aktivit. Možná moc vědecké, ale na příkladech Vám vysvětlím přínos tohoto kurzu

Hypotetický příběh č. 1: „Hanka je pečovatelkou v domově pro seniory již 30 let, věk kolem 50 –ky, velmi štíhlé postavy. Má noční službu, a při pravidelné kontrole seniorů na jejich pokojích zjišťuje, že jeden z imobilních uživatelů leží na zemi. Má něco přes 100 kg, prakticky je nemožné, aby se zdravotní sestrou ve společné službě našeho seniory uložili do postele. Zvednutí uživatele, je pohyb - „námaha“, který vyžaduje velkou svalovou sílu. Běžná praxe je jeho překulení na matraci na zemi, neboť ho nelze zvednout, a počkat na zaměstnance - muže denní směny.

Reálný příběh č. 2: Naše známá Hanka a uživatel na zemi. Je třeba pohybu k zvednutí, který vyžaduje svalovou sílu. Ale v našem principu „námahy“ jde o efektivní vytváření tahu nebo tlaku bez vynaložení velké námahy – principu kinestetické mobilizace. Kontrola a efektivita pohybu jsou docíleny ve vztahu k okolí prostřednictvím zesílení tlaku a tahu při pohybu. Uživatel je díky využití pohybových rezerv uložen na lůžko.

Díky tomuto konceptu jsme zase o něco výš poposunuly kvalitu života seniorů a také zaměstnanců v našem CSP Vodňany, což je naším neustálým cílem.

Ředitelka CSP Vodňany, Daniela Davidová

 


Projekt „Kinestetická mobilizace v CSP Vodňany“

Obrázek - Projekt „Kinestetická mobilizace v CSP Vodňany“

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen projekt s názvem „Kinestetická mobilizace v CSP Vodňany“, na který jsme žádali finanční prostředky u Nadace Olgy Havlové – Výbor dobré vůlev programu „Senior“. Finanční příspěvek Nadace je 50 000,- Kč a je určen na realizování vzdělávacího kurzu„Kinestetická mobilizace“, kterého se bude účastnit 16 pracovníků v sociálních službách vykonávajících přímou obslužnou péči. Kurz proběhne v rozsahu 24 vyučovacích hodin, přímo v našem zařízení, a to ve dnech 22. 1. 2016 – 24. 1. 2016. Přednášející kurzu je jediná certifikovaná lektorka kinestetické mobilizace v ČR Mgr. Hana Nedělková. Účastníci kurzu obdrží certifikáty pohybové školy VIV-ARTE®KINÄSTHETIK-PLUS.

Kinestetická mobilizace je pohybový a komunikační koncept, který umožňuje lépe pochopit základy lidského pohybu a využít pohybových rezerv pacienta. Kinestetická mobilizace umožňuje efektivní uspořádání denních činností s postiženými a imobilními osobami. Manipulace s těmito osobami probíhá šetrně za minimalizace bolesti ošetřujících, neboť ošetřující personál vykonává pohyb společně s nemocným za co nejmenšího užití síly.