Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2021

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2021

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo v rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2021dotaci od Jihočeského kraje ve výši 416 000,- Kč, z toho 353 000,- Kč pro Domov pro seniory a 63 000,- Kč pro Pečovatelskou službu. Účelem dotace je spolufinancování sociálních služeb zařazených do Sítě Jihočeského kraje. Poskytnutá dotace byla použita na pokrytí zvýšených provozních nákladů v rámci základních činností při poskytování sociálních služeb naší organizace.

Do pobytového zařízení domov pro seniory jsme pořídili 15 speciálních polohovacích křesel s jídelní deskou, 13 pojízdných jídelních stolků k lůžku, sušičku prádla, 2 chrániče na postranice postele a podložku proti pádu. Pro terénní pečovatelskou službu jsme pořídili pračku, 48 nerezových jídlonosičů a transportní pás pro manipulaci s klienty. Pořízením mobiliáře a ostatních pomůcek jsme zvýšili komfort pro seniory i obsluhující personál, a tím zkvalitnili námi poskytované sociální služby.

Finančně podpořeno Jihočeským krajem