Kultura nezná hranice

Shrnutí projektu

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo 20 000,- Kč od Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Podpora kultury na projekt „Kultura nezná hranice“. Během července - září se konaly na pečovatelské službě 3 kulturní akce různorodého zaměření, určené seniorům a zdravotně postiženým osobám. V letních měsících proběhl workshop pí. Mgr. Petry Dudákové, majitelky Petřiny rukodělné dílny ve Vodňanech, při kterém si každý účastník mohl udrátkovat vlastní výrobek. Následoval zábavný pořad „Uršuloviny“, jehož hlavní protagonistkou nebyl nikdo jiný než první dáma humoru a majitelka nejnakažlivějšího smíchu Uršula Kluková. Se zpěvákem a moderátorem celého pořadu p. Šimonem Pečenkou si senioři zazpívali známé písně. V podzimních měsících si mohli senioři poslechnout hudební vystoupení strakonických dudáků. Na závěr projektu byla plánována přednáška pí. Mgr. Jitky Velkové „Vodňany na obrazech“, která musela být bohužel z důvodu nepříznivé epidemiologické situace týkající se nemoci Covid-19 zrušena. Přesto měl projekt s celkovým počtem 49 účastníků úspěch, a senioři se již těší, co pro ně připravíme v příštím roce.

Mgr. Petra Trnková, DiS., realizátorka projektu

Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.


Dudácké vystoupení - pečovatelská služba

Na Pečovatelské službě ve Vodňanech se uskutečnilo dne 21. září 2020 v odpoledních hodinách hudební vystoupení dudácké skupiny „Dudáci ze Strakonic“ - hra na dudy a na jiné nástroje. Toto hudební vystoupení bylo v rámci projektu „Kultura nezná hranice“, který je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje. Zazněly lidové písně z Prácheňska a jihozápadních Čech a na závěr jsme si zazpívali píseň „Ta naše písnička česká“. Během vystoupení nám hudebníci představili různé hudební nástroje jako klarinet, housle, dudy a fanfrnoch. Fanfrnoch je hliněná nádoba (např. džbán), která je potažená kůží a uprostřed je provlečen svazek žíní (dva žíňové provázky). Na nástroj se hraje také i ve dvojici, kdy žena vypomáhá hráči a džbán drží, zatímco muž nástroj rozeznívá, jak to můžeme vidět na fotografiích. 


Zábavný pořad Uršuloviny - pečovatelská služba

Dne 27. 8. 2020 proběhl na Pečovatelské službě ve Vodňanech zábavný pořad „Uršuloviny“ - Šimon Pečenka moderoval a doprovázel svým krásným zpěvem zábavný pořad, jehož hlavní protagonistkou byla první dáma humoru a majitelka nejnakažlivějšího smíchu Uršula Kluková. Tento pořad se uskutečnil v rámci projektu „Kultura nezná hranice“, který je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje. Paní Uršula Kluková zavzpomínala na svou cestu k herecké kariéře a na spolupráci s panem M. Šimkem a s panem J. Krampolem. Vyprávěla své zážitky z dětství a mládí, které strávila ve východočeském Broumově. Popisovala svá studijní léta na střední zdravotnické škole a následné pracovní úspěchy jako dětská zdravotní sestřička. Celé představení bylo prokládáno krásným zpěvem pana Šimona Pečenky, který zvolil známé písně, a také jsme si i s panem Š. Pečenkou zazpívali. Paní Uršula Kluková celé své představení doplňovala svým jedinečným vtipem. Celé publikum odcházelo z tohoto pořadu s úsměvem na tváři a s radostí na srdci. 


Workshop - drátkování - pečovatelská služba

Dne 20. července 2020 se konal na Pečovatelské službě ve Vodňanech „Workshop drátkování“ v rámci projektu „Kultura nezná hranice“, který je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje. Představila se nám paní Mgr. Petra Dudáková, majitelka Petřiny rukodělné dílny ve Vodňanech, která nám řekla mnoho informací o drátkování. Přivezla nám vybavení na výrobu: různé tloušťky drátů, různé korálky, kleště, hadříky na drátky, již vyrobené z drátů různé vzory např. zápich ve tvaru srdíčka. Během celého workshopu jsme všichni zúčastnění drátkovali s pomocí, a dle pokynů paní Mgr. Petry Dudákové. Na závěr, jako poděkování za velkou píli, jsme dostali na památku svůj výrobek.


Akce v rámci projektu

ZRUŠENO z důvodu vládních opatření souvisejících s epidemií COVID-19