Kvalitní pečovatelská služba

CSP Vodňany poskytuje kvalitní pečovatelskou službu

Díky podpoře Jihočeského kraje jsme získali finanční prostředky na zkvalitnění naší pečovatelské služby. Tyto prostředky byly využity zejména k nákupu domácích elektrospotřebičů, díky nimž dojde k usnadnění a zefektivnění práce terénních pečovatelek.

Naše pečovatelky mají nyní k dispozici 2 nové notebooky, 3 miniterminály na čtečkování provedených úkonů u uživatelů, myčku nádobí, sušičku prádla, mandl na žehlení prádla a 7 nových jídlonosičů.

Na první fotografii můžete vidět, jak se dříve mylo nádobí ručně. Na dalších fotografiích už je vidět, jak jde práce pěkně od ruky.


Projekt „Kvalitní pečovatelská služba“ v CSP Vodňany

Obrázek - Projekt „Kvalitní pečovatelská služba“ v CSP Vodňany

Centru sociální pomoci Vodňany byl Jihočeským krajem schválen projekt, na který jsme získali finanční prostředky ve výši 80 000,- Kč. Jak název napovídá, projekt je určen pro zkvalitnění námi poskytované pečovatelské služby, která je poskytovaná na území ORP Vodňany, a to formou zkvalitnění materiálně technických podmínek. V rámci projektu bude zakoupeno potřebné vybavení do prostor pečovatelské služby, jejíž sídlo je v Elektrárenské ulici u Domu s pečovatelskou službou. V tomto objektu se nachází tzv. Domeček, ve kterém jsou kanceláře pečovatelek, přijímací místnost určená pro zájemce o tuto službu, technická místnost, sociální zařízení a společenská místnost určená pro konání různých kulturních a společenských akcí. Ze získaných finančních prostředků bude zakoupena myčka nádobí, sušička na prádlo, žehlicí lis na prádlo (mandl), 2 x notebook, nerezové jídlonosiče a 3 miniterminály, jejichž pomocí jsou prováděny nasmlouvané úkony u uživatelů. Smyslem projektu je usnadnění a zefektivnění práce terénních pečovatelek a zkvalitnění námi poskytované pečovatelské služby v souladu s Akčním plánem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje, jehož prioritou je zachování rozsahu pečovatelské služby a zajištění její dostupnosti na území ORP Vodňany. Důvodem realizace projektu jsou praktické zkušenosti našich pečovatelek v terénu s ohledem na individuální potřeby cílové skupiny, kterou jsou senioři a zdravotně postižené osoby žijící ve svých domácnostech. Naší snahou je umožnit těmto osobám, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí s možností žít běžným způsobem života, což je i cílem tohoto projektu.


Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.