Realizace projektu Kvalitní zdravotní péče

Díky finančnímu příspěvku Nadace ČEZ ve výši 38 732,- Kč jsme mohli pořídit do domova pro seniory nový zdravotnický vozík MOBI 51. Vozík pojme díky svému bohatému příslušenství spoustu zdravotnického materiálu a je tak výborným pomocníkem při práci. Realizací projektu došlo ke zlepšení pracovního prostředí a zefektivnění práce našich sestřiček, které se starají o nemocné seniory. Jejich péče je v našem zařízení nesmírně důležitá, a proto děkujeme Nadaci ČEZ za jejich podporu.


Hlasování ukončeno - cíl dosažen

Potřebný počet bodů v aplikaci EPP Pomáhej pohybem byl dosažen

Děkujeme všem, kteří přispěli svými body v aplikaci EPP Pomáhej pohybem a přispěli tak k dosažení cíle a nasbírání potřebného počtu bodů!!!


Hlasování pro náš projekt právě probíhá


Kvalitní zdravotní péče

 

Účelem projektu je zkvalitnění poskytované zdravotní péče v domově pro seniory ve Vodňanech. Z tohoto důvodu chceme zakoupit zdravotnický vozík. Jedná se o kvalitní kovový vozík na zdravotní materiál, který je doplněn nejrůznějším příslušenstvím a je určen pro rozvoz zdravotnického materiálu. Smyslem projektu je zjednodušení a zefektivnění práce všeobecných sester, které pečují v našem pobytovém sociálním zařízení o seniory.