Našeho zdraví si vážíme

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Obrázek - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL


Seminář První pomoc

Dne 24. 5. 2018 v odpoledních hodinách, v Pečovatelské službě Vodňany, proběhl Seminář „První pomoc“ paní PhDr., MSc M. Šanderové v rámci projektu „Našeho zdraví si vážíme“. Paní PhDr., MSc M. Šanderová nás seznámila s postupem „První pomoci“ v současné době a zároveň nám poskytla srovnání s postupem v dřívějších dobách. Zjistili jsme, že se mnoho změnilo. Dále nám paní PhDr., MSc M. Šanderová představila mnoho pomůcek, které se využívají při poskytování „První pomoci“. Také nám předvedla nepřímou masáž srdce. Všichni zúčastnění odcházeli s pocitem nabitých nových informací.

 


FINANČNÍ GRAMOTNOST – 2. díl

Obrázek - FINANČNÍ GRAMOTNOST – 2. díl


FINANČNÍ GRAMOTNOST – 1. díl

Obrázek - FINANČNÍ GRAMOTNOST – 1. díl


Našeho zdraví si vážíme - První pomoc


Projekt „Našeho zdraví si vážíme“

Obrázek - Projekt „Našeho zdraví si vážíme“

Pečovatelská služba CSP Vodňany získala od Jihočeského kraje finanční prostředky ve výši 15 000,- Kč na realizaci projektu Našeho zdraví si vážíme. Cílem projektu je zvýšení finanční, bezpečnostní a funkční gramotnosti seniorů. Projekt je určen seniorům a zdravotně postiženým osobám využívajícím naši pečovatelskou službu, tedy obyvatele Domu s pečovatelskou službou ve Vodňanech i ostatní seniory Vodňanska. Samozřejmostí je přeprava osob na místo konání, do „domečku“ u Domu s pečovatelskou službou v ul. Elektrárenská ve Vodňanech, a odvoz zpět domů.

V průběhu projektu se uskuteční 4 přednášky zaměřené na zdravý životní styl, první pomoc, finanční a počítačovou gramotnost. Přednášky jsou sestaveny na míru přímo pro seniory a budou vedeny takovou formou, aby si účastníci odnesli co nejvíce užitečných poznatků, které jim pomohou zorientovat se ve velkém množství informací a získat větší sebejistotu v dnešním světě. Hlavními tématy jednotlivých přednášek jsou: podomní prodejci a jejich „výhodné“ nabídky, informace o nevýhodných nákupech a splátkách, seznámení se speciálními pojišťovacími produkty pro seniory, darovací smlouvy blízkým osobám, exekuce, rizika ručení, obsluha počítačů, bezpečí na internetu, rady při náhlém ohrožení života, informace o zdravém životním stylu ovlivňujícím zdraví a kondici člověka v pokročilém věku.

O všech pořádaných akcích budeme průběžně informovat na plakátech a v městském rozhlasu.

Zveme všechny zájemce na námi pořádané přednášky, při kterých se setkají se svými vrstevníky seniorského věku a zlepší si svoje znalosti ve zmíněných oblastech.

Mgr. Petra Trnková, Dis. – sociální pracovnice pečovatelské služby


Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.