Návrat k přírodě

PŘEDNÁŠKA O EKOLOGII - Ing. Miroslav Šobr

Obrázek - PŘEDNÁŠKA O EKOLOGII - Ing. Miroslav Šobr


PŘEDNÁŠKA O EKOLOGII - Ing. Aleš Hutař

Obrázek - PŘEDNÁŠKA O EKOLOGII - Ing. Aleš Hutař


Projekt „Návrat k přírodě“

Obrázek - Projekt „Návrat k přírodě“

Centrum sociální pomoci Vodňany se přihlásilo do programu DM iniciativa {SPOLEČNĚ} se svým projektem „Návrat k přírodě“. Podařilo se nám postoupit do 2. kola tohoto programu a náš projekt se tak stal jedním z vítězných projektů. Náš projekt bude podpořen částkou 10 500,- Kč a bude zahájen v průběhu měsíce května 2017.

Projekt je určen seniorům a zdravotně postiženým osobám našeho domova pro seniory. Zde budou probíhat pravidelná setkávání se skauty a dětmi ze škol, při kterých dojde k vzájemnému sdílení a čerpání poznatků ve vztahu k přírodě. Projekt se zaměřuje na předávání zkušeností budoucí generace v oblasti ekologické výchovy. Realizováním těchto aktivit budou vytvořeny podmínky pro využití reminiscenčních prvků terapie, která je u seniorů opomíjena, ale má pro nás všechny velký význam. Ze získaných finančních prostředků budou zakoupeny potřebné pomůcky a realizovány přednášky ekologického zaměření. V našem domově tak půjdeme příkladem svému okolí, především mladší generaci, která bude participovat společně se seniory na celém projektu.