Olympiáda třetího věku

„Olympiáda třetího věku“ v CSP Vodňany

V Centru sociální pomoci Vodňany byl realizován v měsíci srpnu, září a říjnu projekt pod názvem „Olympiáda třetího věku“, na který jsme získali finanční příspěvek ve výši 7 000,- Kč. Projekt byl určen seniorům a osobám se zdravotním postižením žijícím v domově pro seniory, pro obyvatele domu s pečovatelskou službou a ostatní seniory žijící na Vodňansku.
Z finančního příspěvku byly zakoupeny rehabilitační, cvičební a sportovní pomůcky, určené na podporu pohybové aktivity seniorů. Během realizace projektu se uskutečnilo 17 akcí, z toho 11 akcí v domově pro seniory a 6 akcí v Domečku u DPS. Senioři měli možnost porovnat svoje síly při turnaji v šipkách, v házení kruhy, házení molitanovou kostkou, či ve hře Člověče nezlob se. Svoji fyzickou kondici si zlepšili při rehabilitačních cvičeních s gumovými pásy, molitanovými míčky, na fitness míčích a rehabilitačních válcích. Účast seniorů překonala naše očekávání, jednotlivých akcí se ve společenské místnosti domova pro seniory zúčastnilo v průměru 17 osob a v „domečku“ u domu s pečovatelskou službou se sešlo průměrně 5 osob. Hlavními organizátory akcí byli p. Martin Trubka, rehabilitační pracovník a pí. Eva Remišová, instruktorka volného času. K účastníkům projektu bylo přistupováno dle jejich individuálních potřeb a fyzických možností každého jednotlivce.
Cílem tohoto projektu bylo zlepšení fyzické kondice seniorů, podpora aktivního životního stylu, zlepšení duševního zdraví a v neposlední řadě i podpora proti sociální izolaci seniorů. Všechny tyto námi stanovené cíle se nám podařilo naplnit a věříme, že senioři budou rádi v těchto aktivitách i nadále pokračovat, neboť tělesná aktivita snižuje biologický věk člověka a prodlužuje aktivní stáří, což bylo ideou celého projektu. Skončením projektu však tyto aktivity nekončí a budou i nadále zařazováni do programů, které každodenně probíhají v rámci volného času seniorů žijících v našem zařízení.

Petra Pecková, realizátorka projektu

Projekt je podpořen ze Společného grantu
Komunitní nadace Blanicko – Otavské a města Vodňany

 Obrázek - Olympiáda třetího věku


 

„Olympiáda třetího věku“ v CSP Vodňany

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo finanční příspěvek na projekt pod názvem „Olympiáda třetího věku“. Tento projekt se bude realizovat v průběhu srpna – října 2013.
Během projektu se zakoupí rehabilitační a cvičební pomůcky, za pomocí kterých se budou konat akce zaměřené na pohybové aktivity seniorů. Tyto akce budou probíhat v rámci volnočasových aktivit seniorů pod vedením rehabilitačního pracovníka p. Martina Trubky a instruktorky volného času pí. Evy Remišové.
Základní ideou tohoto projektu je pozitivní ovlivnění života každého seniora žijícího v našem zařízení, formou pohybových aktivit a rehabilitačních cvičení. Cílem projektu je zlepšení fyzické a psychické kondice našich uživatelů, čímž dojde ke zvýšení soběstačnosti našich uživatelů, podpoře aktivního životního stylu a zároveň ke zlepšení kvality života seniorů v našem zařízení a zkvalitnění námi poskytovaných služeb.
Všechny akce se budou konat ve společenské místnosti domova pro seniory a v „domečku“ Domu s pečovatelskou službou. Na akce jsou srdečně zváni i senioři a osoby se zdravotním postižením z Vodňan a okolí. Bližší informace získají zájemci na plakátech.

Projekt je podpořen ze Společného grantu
Komunitní nadace Blanicko – Otavské a města Vodňany

 Obrázek - Olympiáda třetího věku


 

Obrázek - Olympiáda třetího věku

 

Obrázek - Olympiáda třetího věku

Obrázek - Olympiáda třetího věku