Pečovatelská služba – pomoc seniorům

Obrázek - Pečovatelská služba – pomoc seniorům

Projekt „Pečovatelská služba – pomoc seniorům“ v CSP Vodňany

Centrum sociální pomoci získalo finanční příspěvek od Nadace PRECIOSA ve výši 10.000,- Kč v rámci projektu „Pečovatelská služba – pomoc seniorům“. Jedná se o nadační příspěvek udělený na základě výběrového řízení z výnosů prostředků získaných z Nadačního investičního fondu. Tento příspěvek bude použit na částečnou úhradu nákladů spojených s koupí invalidního vozíku a termojídlonosičů. Cílem projektu je pomoci seniorům, zejména těm, kteří byli postižení letošními povodněmi ulehčit jejich nelehkou životní situaci vzniklou touto živelnou pohromou.
Na projektu se mohou účastnit osoby žijící ve městě Vodňany a mimovodňanští obyvatelé, žijící v 17 přilehlých obcích Vodňanska. Rádi bychom všem těmto osobám usnadnily přístup k námi poskytované pečovatelské službě. Invalidní vozíky budou sloužit k doprovodu osob, pro účely vyřizování osobních záležitostí či k navštívení některé z námi pořádaných akcí. Na realizaci projektu se budou podílet naše pracovnice pečovatelské služby, což jsou 2 terénní pečovatelky a 1 pečovatelka pro rozvoz obědů.
Vyzýváme proto všechny občany, kteří by měli zájem využít naše služby, aby se zapojili do našeho projektu, jehož realizace se bude konat v měsících září – listopad 2013 a kontaktovali naše terénní pečovatelky. Kontakt: pí. Kulířová – 604 518 521, pí. Zimová 725 831 679, rozvoz obědů pí. Novotná – 603 928 823.

Petra Pecková, realizátorka projektu


Tento projekt je realizován za pomoci finančního daru Nadace PRECIOSA z výnosů prostředků získaných z Nadačního investičního fondu (NIF)