Projekt „Počítače proti bariérám“

V květnu 2014 požádalo Centrum sociální pomoci Vodňany o finanční podporu v rámci projektu „Počítače proti bariérám“, který je pravidelně vyhlašován Nadací Charty 77. Naší žádosti bylo vyhověno a tato nadace nám poskytla 4 repasované notebooky, které jsme si začátkem tohoto měsíce osobně vyzvedli. S tímto projektem máme již zkušenost z loňského roku, kdy jsme spolupracovali s touto nadací a byli obdarováni repasovanou výpočetní technikou.

Ze strany seniorů jsme se setkali s pozitivním ohlasem. Zajímají se o možnost pracovat na počítači, především je zajímá internet a možnost komunikace se svojí rodinou. Někteří již začali k této komunikaci používat skype, a komunikují tak se svojí rodinou bez omezení, což přispívá k jejich dobré pohodě. Jsme velice rádi za to, že senioři neusínají na vavřínech a projevují zájem a chuť učit se novým věcem. Všichni naši zaměstnanci v letošním roce absolvovali počítačový kurz, který byl rozdělen podle úrovně znalostí. Jsou tak schopni v případě zájmu ze strany seniorů, v rámci „počítačové komunikace“, poskytnout potřebné informace a předat svoje zkušenosti, být tzv. seniorům „k ruce“. Z naší strany tím došlo ke zkvalitnění námi poskytovaných sociálních služeb, senioři mají po celý den přístup k počítačům a méně mobilní senioři využívají notebooky. Význam tohoto projektu lze spatřovat především v podpoře aktivního životního stylu, duševního zdraví a v neposlední řadě i jako prevence proti sociální izolaci seniorů žijících v našem domově.

Petra Pecková, účetní