Podpora mobility seniorů

Projekt „Podpora mobility seniorů“

Obrázek - Projekt „Podpora mobility seniorů“

Projekt „Podpora mobility seniorů“ 

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen projekt s názvem „Podpora mobility seniorů“, na který jsme žádali finanční prostředky u Nadace Olgy Havlové – Výbor dobré vůlev programu „Senior“. Finanční příspěvek Nadace je 20 000,- Kč a je určen na nákup kompenzačních pomůcek pro seniory a zdravotně postižené osoby žijící v domově pro seniory. Za získané finanční prostředky bude zakoupeno nové elektrické polohovací lůžko a mechanický invalidní vozík.