Podpora pečovatelské služby ve Vodňanech

Podpora pečovatelské služby ve Vodňanech

Obrázek - Podpora pečovatelské služby ve Vodňanech

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen projekt „Podpora pečovatelské služby ve Vodňanech“ od Nadace Olgy Havlové - Výboru dobré vůle, na který jsme získali finanční příspěvek ve výši 60 000,- Kč. Z těchto finančních prostředků jsme pořídili poloprofesionální pračku Whirlpool, která bude využívána na praní prádla uživatelům, a dále elektrický zvedák, který je nepostradatelnou pomůckou pro péči o pacienty s omezenou pohyblivostí. Obě pomůcky by měli usnadnit práci terénních pečovatelek a jsou určeny pro osoby, které využívají naši pečovatelskou službu.

Pečovatelská služba je schopna zabezpečit dlouhodobou péči o staré, osamělé a nemocné seniory, žijící i v odlehlých oblastech s malou dopravní obslužností na celém území ORP Vodňany. Záměrem projektu je, aby senioři prožili plnohodnotný podzim svého života, a i přes různá zdravotní omezení mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí a nemuseli přecházet do pobytového zařízení. Realizací projektu se zvýší kvalita námi poskytované pečovatelské služby.

Za CSP Vodňany Petra Pecková, účetní

Obrázek - Podpora pečovatelské služby ve Vodňanech