Pohled na náš svět očima mladého fotografa

Barva stáří očima studentů

CSP Vodňany Vás všechny srdečně zve na výstavu soutěžních fotografií z projektu „Pohled na náš svět očima mladého fotografa“, pod názvem „Barva stáří očima studentů“, která se koná od 4. ledna do 29. února 2016 ve Sloupové síni Městského úřadu ve Vodňanech.

Obrázek - Barva stáří očima studentů


Reakce na výstavu fotografií

Obrázek - Reakce na výstavu fotografií

 

Obrázek - Reakce na výstavu fotografií


„Pohled na náš svět očima mladého fotografa“

V měsících květnu až červnu probíhala fotografická soutěž „Barva stáří očima studentů“ jak jsme vás již informovali, nyní je soutěž u konce, a my známe jména vítězů:
1. místo získal Andreas Latschbacher ze Střední rybářské školy Vodňany
2. místo získala Tereza Tesařová ze Středního odborného učiliště služeb Vodňany
3. místo získal Ondřej Kulíř z Gymnázia Vodňany

Dalšími oceněnými byli jednotlivci, kteří se soutěže zúčastnili pouze jako jediní zástupci školy. Těmi se stala opět Tereza Tesařová jako jediná zástupkyně ze Středního odborného
učiliště služeb Vodňany. Další oceněnou byla Kristýna Kosíková opět jediná zástupkyně Střední školy veřejnoprávní TRIVIS Vodňany.

Všem soutěžícím patří velké poděkování za účast v soutěži. Nelze říci, že fotografie, které nevyhráli jsou snad horší. Vybrat pouze tři fotografie byl pro porotu opravdu nelehký úkol. Členy poroty byli: místostarosta pan M. Kodádek, ředitelka CSP Vodňany Mgr. Bc. D. Davidová, fotografka a výtvarnice paní G. Valentová, za uživatele našeho domova paní B. Kratochvílová a paní H. Ouředníková.

Všechny zájemce bych chtěla pozvat na výstavu soutěžních fotografií do Městského kulturního střediska, kde od 8. října do 31. října 2015 budou fotografie vystaveny. Pokud někdo snad výstavu nestihne navštívit, bude mít další možnost během měsíců ledna a února 2016 ve sloupové síni Městského úřadu.

Tento projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

Eva Remišová, instruktorka volného času CSP Vodňany

Obrázek - „Pohled na náš svět očima mladého fotografa“

Ocenění - autor fotografie Bc. Miroslava Hynková 

Obrázek - „Pohled na náš svět očima mladého fotografa“

Porota - autor fotografie Bc. Miroslava Hynková


Projekt „Pohled na náš svět očima mladého fotografa“ v CSP Vodňany

V měsíci květnu 2015 byla naší organizací vyhlášena fotografická soutěž pro studenty vodňanských středních škol a gymnázia s názvem „Barva stáří očima studentů“, v níž jsme vyzvali uvedené studenty k pořízení fotografií vypovídající o tom, jak dnešní mládež vnímá stáří. Až do 15. září 2015 mají studenti možnost zasílat soutěžní fotografie do našeho projektu. Po té 30. září 2015 budou v prostorách CSP Vodňany za účasti zástupců škol a vítězných autorů vyhlášeny výsledky soutěže a spojené s prezentací fotografií. Po vyhlášení výsledků proběhne v Městském kulturním středisku ve Vodňanech výstava všech zaslaných fotografií, která bude přístupná široké veřejnosti.

Petra Pecková, účetní CSP Vodňany

Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.


Pozvánka na výstavu fotografií


Projekt „Pohled na náš svět očima mladého fotografa“ v CSP Vodňany

V Centru sociální pomoci Vodňany právě probíhá projekt „Pohled na náš svět očima mladého fotografa“, jehož obsahem je vyhlášená fotografická soutěž s názvem „Barva stáří očima studentů“, o které jsme Vás již informovali v květnovém čísle. Od té doby k nám přišlo několik zajímavých fotografií od vodňanských studentů, zobrazujících výše uvedené téma. Jsme velice rádi za zapojení studentů do naší soutěže a vyzýváme tímto další zájemce o zasílání pořízených fotografií do termínu uzávěrky, která se koná 15. září 2015.

Všechny zaslané fotografie budou vystaveny v prostorách domova pro seniory a následně v internetové kavárně Měks Vodňany. Na závěr projektu dojde k vyhlášení a ocenění majitelů vítězných fotografií.

Petra Pecková, účetní CSP Vodňany

Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.


Projekt „Pohled na náš svět očima mladého fotografa“ v CSP Vodňany

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen projekt nesoucí název „Pohled na náš svět očima mladého fotografa“, jehož obsahem je vyhlášení fotografické soutěže s názvem „Barva stáří očima studentů“. Tato soutěž je určena pro studenty vodňanských středních škol a gymnázií, které tímto vyzýváme k pořízení fotografií na výše uvedené téma. Fotografie by měly vypovídat o tom, jak dnešní mládež vnímá stáří. Bližší informace získáte na plakátech, případně na telefonním čísle 383 382 625 – pí. ředitelka Mgr. Bc. Daniela Davidová.

Cílem projektu je posílení mezigeneračním vazeb, odstranění předsudků o stáří a podpoření seniorského věku jako plnohodnotné etapy lidského života. Díky zapojení mladých lidí do projektu dojde k sociálnímu začlenění zúčastněných osob a vzájemné participaci. O vítězích fotografické soutěže rozhodne odborná porota, složená ze seniorů našeho domova, občanů Vodňan a zástupců CSP Vodňany. Na závěr proběhne kulturní zakončení projektu formou prezentace fotografií v prostorách domova pro seniory a následně v internetové kavárně Měks Vodňany. Zde budou vyhlášeni a oceněni vítězní fotografové.

Petra Pecková, účetní CSP Vodňany

Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.


Pohled na náš svět očima mladého fotografa

 Obrázek - Pohled na náš svět očima mladého fotografa