Psychobiografický model péče prof. E. Böhma

 

Obrázek - Psychobiografický model péče prof. E. Böhma Obrázek - Psychobiografický model péče prof. E. Böhma

 

„Psychobiografický model péče prof. E. Böhma“ v Centru sociální pomoci Vodňany


V březnu se uskutečnil v rámci tohoto projektu poslední seminář na téma „Základní filosofie Psychobiografického modelu“. Naší přednášející byla lektorka PhDr. Eva Procházková uznávaná v tomto oboru. Semináře, který se konal v hotelu Prajer, se účastnilo 17 zaměstnanců CSP Vodňany. Obsahem semináře bylo především seznámení se s psychobiografickým modelem péče a jeho filosofií, a s biografií klienta. Model péče je založený na principu normality a individuálním přístupu ke klientovi. Na základě získaných poznatků se personál našeho domova snaží měnit svůj přístup vůči seniorům tak, aby byla naplněna hlavní myšlenka tohoto modelu péče. Realizace tohoto semináře byla poslední vzdělávací aktivitou pořádanou v rámci našeho projektu. Na fotografii je PhDr. Eva Procházková při aplikaci konkrétní situace s pečovatelkou CSP Vodňany.

Obrázek - Psychobiografický model péče prof. E. Böhma

Projekt byl vybrán v rámci Operačního programu Cíl 3
„Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“
a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
 

 


  

Obrázek - Psychobiografický model péče prof. E. Böhma Obrázek - Psychobiografický model péče prof. E. Böhma

 

„Psychobiografický model péče prof. E. Böhma“ v Centru sociální pomoci Vodňany


Dne 28. března 2013 od 13 h se konala v hotelu Prajer ve Vodňanech závěrečná konference pořádaná CSP Vodňany, na kterou byl pozván partner tohoto projektu - rakouská organizace Bezirksaltenheim Leonding. V dopoledních hodinách jsme přivítali ředitele této organizace p. Gerharda Redera, který nás navštívil spolu se svými 6 zaměstnanci. Naši hosté si důkladně prohlédli náš domov pro seniory
a po přátelském obědě jsme se přesunuli do konferenčního sálu, kde se uskutečnila již zmiňovaná konference. Jejím záměrem bylo shrnout celou naší spolupráci během společného projektu. Konference se kromě zaměstnanců zahraničního partnera účastnili i zaměstnanci naší organizace v čele s ředitelkou Bc. Danielou Davidovou, další hosté Mgr. Jaroslava Víznerová z odboru sociálních věcí a zdravotnictví a Hana Čečková, zastupující ZO Svaz postižených civilizačními chorobami. Úvodem měli svůj projev ředitelé obou organizací. Poté přednesla projektová manažerka Mgr. Veronika Nováková svoji prezentaci, ve které shrnula obsah celého projektu, jeho cíle a naplnění těchto cílů. Zároveň jsme měli možnost sledovat průběh jednotlivých kurzů prostřednictvím krátkých prezentací našich zaměstnanců, absolventy jednotlivých kurzů. Ty byly také doplněny fotografiemi p. fotografa Davida Lázníčka, který pro nás dokumentoval všechny aktivity v průběhu celého projektu a zajišťoval nám tímto publicitu projektu.

Mgr. Veronika Nováková, projektová manažerka

Projekt byl vybrán v rámci Operačního programu Cíl 3
„Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“
a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
 

 


 Obrázek - Psychobiografický model péče prof. E. Böhma

 


 

 Obrázek - Psychobiografický model péče prof. E. Böhma

 


 

Obrázek - Psychobiografický model péče prof. E. Böhma Obrázek - Psychobiografický model péče prof. E. Böhma

 

„Psychobiografický model péče prof. E. Böhma“ v Centru sociální pomoci Vodňany


V měsíci únoru navštívila další skupina 7 zaměstnanců společně s fotografem panem Lázníčkem rakouského partnera „Bezirksaltenhaim Leonding“ v Linzi. Opět se v tomto zařízení mohli seznámit s aplikací výše uvedeného modelu péče a získat tak praktické zkušenosti, které využijí v našem domově pro seniory.
V březnu se uskuteční poslední seminář na téma „Základní filosofie Psychobiografického modelu“, jehož hlavním tématem bude biografie klienta. Seminář se opět uskuteční v hotelu Prajer Vodňany a přednášet bude PhDr. Procházková Eva, certifikovaná lektorka ENPP s mezinárodní certifikací.
Koncem měsíce března se uskuteční závěrečná konference, jíž se budou účastnit jak zaměstnanci naší organizace pod vedením ředitelky Bc. Daniely Davidové, tak i zaměstnanci rakouského partnera v čele s jeho ředitelem Gerhardem Rederem. Touto konferencí se zakončí vzájemná spolupráce projektu, projektová manažerka Mgr. Nováková Veronika přednese svoji prezentaci, ve které shrne poznatky, získané v průběhu projektu.

Obrázek - Psychobiografický model péče prof. E. Böhma

Projekt byl vybrán v rámci Operačního programu Cíl 3
„Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“
a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
 

 


 

Obrázek - Psychobiografický model péče prof. E. Böhma Obrázek - Psychobiografický model péče prof. E. Böhma

 

 

Bazální stimulace v Domově pro seniory CSP Vodňany

V měsíci lednu v rámci našeho rozsáhlého projektu „Psychobiografický model péče dle prof. Erwina Böhma“, zvolení zaměstnanci CSP Vodňany absolvovali dvoudenní kurz Bazální stimulace, při kterém si osvojili teoretické i praktické dovedností tohoto konceptu.
Tato technika, která je novým přístupem ke klientovi, je stěžejní v současném způsobu zaměření péče v našem Domově pro seniory. Přestože se technika Bazální stimulace uplatňuje nejvíce u ležících klientů, najde uplatnění i v běžné péči. Jeho koncepce nejenže napomáhá a ulehčuje život našim seniorům, ale také šetří sílu a zdraví pečujícího personálu. Z hlediska Bazální stimulace je klient chápán jako partner s vlastní minulostí a individualitou a tudíž i s následnou individuální péčí a rehabilitací.

Protože se CSP Vodňany zaměřujeme na širokou oblast péče o seniory, byli ke studiu cíleně vybráni zástupci sesterské, pečovatelské i sociální péče. Díky získaným vědomostem a praktickým zkušenostem již v současné době pomocí ,,bazálky“ zprostředkováváme nemocnému jasné, cílené a známé informace (stimuly) o sobě samém nebo jeho okolí, které pro něj byly elementární (bazální). Tuto stimulace využíváme k aktivizaci myšlení spolu s podněty pro CNS, dále vztahové podněty, aktivizaci a dopomoci pohybu, upomínáme posloupnost s  vývojem člověka v ranném věku. Pokud je totiž porušena některá ze schopností člověka, stává se tento závislý na svém okolí. Kupříkladu člověk dlouhodobě ležící ztrácí orientaci v okolí, ztrácí pojem vpředu, vzadu a především ztrácí vnímání pohybu. Proto přichází technika Bazální stimulace, která pozvolna připomíná, nahrazuje a v mezích možnosti rehabilituje omezené funkce.
Na základě mých osobních zkušeností z tohoto školení jsem si mohl „bazálku“ zkusit a posoudit tak přínosy této nové techniky. Mohu říci, že je přímo ušitá z praxe péče o klienta. Tudíž to nejsou žádné umělé poučky, nýbrž převážně manuální práce s klientem. Každá práce touto technikou však vyžaduje čas a trpělivost jak na straně klienta, tak pečujícího. Drobné úspěchy přichází pozvolna, o to pak je větší radost.
Některé techniky využíváme i při pravidelných cvičením se schopnějšími seniory, a pokud se budete chtít přesvědčit o účincích této techniky, přijďte si s námi zacvičit a radovat se tak z úspěchů při pravidelném cvičení v Domově pro seniory Vodňany.

Všeobecná sestra Martin Trubka RN, CSP Vodňany 


  

Obrázek - Psychobiografický model péče prof. E. Böhma Obrázek - Psychobiografický model péče prof. E. Böhma

Úvod do reminiscence v Domově pro seniory CSP Vodňany

V rámci rozsáhlého projektu „Psychobiografický model péče prof. Erwina Böhma“ se dne 23. ledna naši zaměstnanci zúčastnili semináře na téma: Práce s minulostí lidí vyššího věku – úvod do reminiscence. V překladu slovo reminiscence znamená vzpomínat si, rozpomínat se či obnovit v paměti. A na tomto principu vzpomínání na události z dob minulých, je založena reminiscenční terapie vhodná především u lidí s demencí. Avšak své místo si najde i u zdravých lidí, kde je nedílnou součástí prevence a aktivizace. Cílem této terapie však není vyléčit, ale lépe pochopit jednání a chování uživatele a navázat s ním vztah individuálnějšího rázu, jenž je předpokladem pro kvalitní péči. I v našem zařízení je tato „vzpomínková metoda“ nedílnou součástí naší práce se seniory.


Semináře se zúčastnili nejen pracovníci přímé obslužné péče, ale i pracovnice úklidu, prádelny, kuchyně, všeobecné sestry i paní ředitelka. Neboť ti všichni jsou s našimi seniory v každodenním styku a mohou s nimi sdílet jejich prožité příběhy, životní zkušenosti a dosáhnout toho, aby se cítili příjemně a uvědomovali si své vlastní hodnoty. Vzájemným vztahem pracovníků s uživateli se utváří přirozená úcta a respekt ke stáří.
Byli bychom moc rádi, kdyby blízké osoby našich uživatelů přinesli drobnosti z jejich života, jako jsou obrázky, oblíbená kniha, hrníček, fotografie….. Neboť lidé s demencí stále vnímají a nejlépe reagují na známé podněty, které jsou uchovány v dlouhodobé paměti. Mnohdy je těmito drobnostmi usnadněna adaptace a řešení obtíží jejich života.

Hynková Miroslava, vrchní sestra


 

Obrázek - Psychobiografický model péče prof. E. Böhma Obrázek - Psychobiografický model péče prof. E. Böhma

 Shrnutí za leden 2013

 V měsíci lednu proběhlo v rámci projektu „Psychobiografický model péče dle prof. Erwina Böhma“ několik aktivit. Těmi nejzásadnějšími byly 2 semináře na téma „Bazální stimulace“ a „Úvod do reminiscence“, jichž se zúčastnilo celkem 29 zaměstnanců CSP Vodňany. Tyto semináře byly velkým přínosem pro všechny účastníky, neboť mohou získané poznatky uplatňovat v praxi při péči o seniory. Bližší informace o seminářích uvádíme v dalších článcích. Dále proběhla další, již třetí návštěva našeho rakouského partnera „Bezirksaltenhaim Leonding“ v Linzi, které se účastnila skupina 7 zaměstnanců CSP Vodňany. Ti se v tomto zařízení mohli seznámit s aplikací výše uvedeného modelu péče a získat tak praktické zkušenosti, které využijí v našem domově pro seniory.

Petra Pecková 

Obrázek - Psychobiografický model péče prof. E. Böhma Obrázek - Psychobiografický model péče prof. E. Böhma

„Psychobiografický model péče prof. E. Böhma“ v Centru sociální pomoci Vodňany

V rámci výše uvedeného projektu nás v prosinci 2012 navštívily zástupkyně našeho zahraničního partnera – rakouské organizace „Bezirksaltenheim Leonding“ z Linze. Pí. ředitelka Bc. Daniela Davidová společně s vrchní sestrou pí. Hynkovou a manažerkou projektu Mgr. Novákovou provedly hosty po našem domově, seznámily je s našimi zvyky, kulturou a celkovým provozem domova. Naši hosté byli mile překvapeni velkou úrovní péče a nadstandardním prostředím. Společně jsme se shodly na tom, že osobní výměna zkušeností v sociální i zdravotní péči je pro obě strany přínosná.
Vzácná návštěva měla poté možnost si prohlédnout kromě zázemí domova  pro seniory i okolí našeho domova, tedy naše krásné město Vodňany a jeho pamětihodnosti. Prohlídka kostela Narození P. Marie, který je dominantou našeho náměstí a prohlídka Městského muzea, byla díky laskavé průvodkyni ředitelce Městského muzea a galerie pí. Mgr. Velkové pro naše hosty okouzlující. Také o vodňanské rybářské tradici se dozvěděli nejen z úst zástupkyň naší organizace, ale také díky rybím lahůdkám v hotelu Prajer Vodňany.
Tato návštěva posílila vzájemnou spolupráci obou organizací na tomto projektu, neboť vzájemná komunikace, důvěra a předávání si cenných informací mezi partnery jsou podstatnou součástí projektu.
V lednu 2013 nás čeká realizace dvou seminářů, které se budou konat přímo v budově CSP Vodňany na adrese Žižkovo nám. 21 a jejichž cílem je zvýšení kvalifikace našich zaměstnanců a zlepšení kvality života seniorů. Jedná se o semináře na téma „Bazální stimulace“ a „Práce s minulostí osob vysokého věku – úvod do reminiscence“. Dále se v tomto měsíci uskuteční další, již třetí návštěva našich zaměstnanců u našeho partnera v Linzi.
O průběhu vzdělávacích seminářů a návštěvách budeme informovat v příštím článku.

 


Projekt byl vybrán v rámci Operačního programu Cíl 3 „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“ a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

 


  

Obrázek - Psychobiografický model péče prof. E. Böhma

 


 

Obrázek - Psychobiografický model péče prof. E. Böhma

 


 

Obrázek - Psychobiografický model péče prof. E. Böhma Obrázek - Psychobiografický model péče prof. E. Böhma

„Psychobiografický model péče prof. E. Böhma“ v Centru sociální pomoci Vodňany

Jak jsme vás již informovali v minulém čísle, naše organizace získala příspěvek ERDF z Fondu malých projektů Jižní Čechy – Horní Rakousko – Dolní Rakousko na výše uvedený projekt.
Manažerkou tohoto projektu je Mgr. Veronika Nováková, pracující na pozici sociální pracovnice. Ta se 10. října 2012 zúčastnila odborné konference Psychobiografický model péče, která se konala v Praze. Na konferenci přednášeli odborní lektoři v oboru biografie a bazální stimulace. Součástí konference byla odborná přednáška prof. Erwina Böhma - autora tohoto modelu péče. Posluchači byli seznámeni se zkušenostmi zavádění biografického modelu péče v některých organizacích v České republice.
V druhé polovině října a začátkem listopadu 2012 navštívilo 16 zaměstnanců CSP Vodňany našeho rakouského partnera „Bezirksaltenhaim Leonding“ v Linzi, kde se mohli seznámit s aplikací moderních trendů péče přímo v zařízení specializovaném na tuto tento model péče a získat tak praktické zkušenosti.
Podstatnou část tohoto projektu tvoří vzdělávání našich zaměstnanců, k jehož realizaci dojde začátkem nového roku. V lednu 2013 proběhnou v CSP Vodňany dva semináře – první z nich bude dvoudenní, nese název „Bazální stimulace“ a bude se ho účastnit 5 zaměstnanců, pracujících na pozici pracovník v sociálních službách. Cílem kurzu je osvojení si teoretických i praktických dovedností konceptu bazální stimulace
a schopnosti reagovat na potřeby nemocných se změnou vnímání, komunikace a pohybu. Na základě získaných znalostí nemocného vést a podporovat v jeho vlastních aktivitách.
Druhý seminář je jednodenní a má téma „Práce s minulostí osob vysokého věku – Úvod do reminiscence“. Tohoto semináře se zúčastní 24 zaměstnanců, pracujících na různých pozicích v CSP Vodňany. Cílem kurzu je objasnění významu práce s minulostí uživatele sociálních služeb, seznámení posluchačů se základními reminiscenčními technikami a vytváření podmínek pro využití reminiscenčních přístupů a příprava reminiscenčního setkání.
Oba semináře se budou konat v budově CSP Vodňany na adrese Žižkovo nám. 21, Vodňany. Samozřejmostí jsou profesionální lektoři a získaná Osvědčení pro zaměstnance. Oba semináře budou pro naše zaměstnance velkým přínosem, zvýší si svoji kvalifikaci a budou moci poskytovat našim uživatelům kvalitnější služby, což je hlavním cílem celého projektu.
O dalších návštěvách s naším partnerem, vzdělávacích akcích a plánované závěrečné konferenci budeme dále informovat v příštích číslech.


Projekt byl vybrán v rámci Operačního programu Cíl 3 „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“ a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

 


 

Centru sociální pomoci Vodňany se podařilo získat dotaci z Fondu malých projektů, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt jsme nazvali „Psychobiografický model péče dle prof. Erwina Böhma“.
Cílem tohoto projektu je zejména zvýšení odborných profesních znalostí a dovedností v oblasti sociální péče u zaměstnanců CSP Vodňany. Potřebnost projektu spatřujeme zejména z hlediska nutnosti změny postoje ošetřovatelského personálu k uživatelům s psychickým onemocněním, resp. se změnami způsobu chování. Model péče dle prof. Erwina Böhma se zakládá zejména na principu normalita a individuálním přístupu k uživateli. Ke kvalitní péči
o seniora vede cesta především díky poznání biografie uživatele, to znamená jeho dosavadního života, zvyklostí, návyků atd.
Zaměstnanci CSP Vodňany budou mít možnost rozšířit své teoretické i praktické znalosti týkající se práce s uživatelem díky vzdělávacím akcím, ale i prostřednictvím výměnných stáží s obdobným zařízením v Linzi v okrese Leonding- Land. První návštěva našeho rakouského partnera se uskuteční již 19. října 2012. O jejím průběhu Vás budeme informovat v příštím čísle zpravodaje.

Mgr. Veronika Nováková, sociální pracovnice

 


 

Čas letí jako splašený…

Čas je jedna ze základních fyzikálních veličin, jako takový je podstatnou složkou struktury vesmíru. Je velmi obtížné, až nemožné, si čas nějak představit. Pokusy o pochopení času byly po dlouhou dobu především doménou filosofů, ale každý z nás ho vnímá z mnoha náhledů. Důležitým pojmem je tzv. šipka času, která určuje smysl (směr) plynutí času.
Tento čas má i svůj smysl v Centru sociální pomoci ve Vodňanech. Jako ředitelka CSP Vodňany mám od června tohoto roku možnost vycházet ze současných moderních principů sociálních služeb, rozprostřít je do časových úseků, které postupně a jistě zkvalitňují život seniora i jejich „ochránců“ (zaměstnanců). V současnosti se snažíme o implementaci tzv. Psychobiografického modelu prof. Erwina Böhma, který odpovídá potřebám uživatelů, funguje jako nástroj posilující nezávislost uživatelů, působí proti sociálnímu vyloučení lidí
a pomáhá lidem se sociálním nebo zdravotním handicapem využívat všech příležitostí, které společnost nabízí ostatním lidem. Böhmův model je ošetřovatelský model mezinárodně uznaný a v současnosti využívaný v oblasti geriatrické a gerontopsychiatrické péče, který je zaměřen na podporu schopnosti sebepéče starých a zmatených lidí a na způsoby, jak co nejdéle tuto schopnost uchovat či navrátit, a to principem oživení zájmu seniora oživením jeho psychiky, kde se péče musí stát tolerantnější a opustit roli všepečující matky. Tímto se odsouvají do pozadí kritizované klasické způsoby péče, tzn. pouze nakrmit, udržet v čistotě,
v teple a pohodlí. Snažíme se tímto o rozšíření úhlu pohledu na člověka seniora. Dřívější způsoby péče, kdy pečující personál přebíral veškeré úkony sebepéče, pomíjel zachovalé schopnosti a dovednosti klienta, soustředil se hlavně na saturaci potřeb, tak tímto konáním vytvářel klientovu závislost na péči. Senior v CSP Vodňany je vnímán především jako člověk se svou biografickou historií. Je nutné uvědomit si, že je to člověk, který prožil statečně a zodpovědně celý svůj život a je hodný důstojné péče. Proto je nutné najít si
ke každému ten správný „klíč“, který nám profesionálům odhalí obraz klienta s jeho životními výhrami a pády. Jak jednoduché, pro uživatele i zaměstnance dostupné, a při tom tak efektivní. Domov pro seniory se tak stává domovem.
Co to pro nás, pro všechny zaměstnance CSP Vodňany znamená? Zaměstnanci jsou v tomto směru systematicky kvalifikováni, jsou více iniciativní, empatičtí, ochotní a otevření vůči seniorům a všemu novému. Rozvíjí individuální péči u všech seniorů, požadavky
a podněty jsou tzv. „ušité uživatelům na míru“.

ředitelka CSP Vodňany, Bc. Daniela Davidová