Rehabilitace duše a těla

Přednáška o zdravé výživě


Přednáška o jedlých rostlinách


Společné pohádkové cvičení s dětmi


Společný pobyt s dětmi v přírodě


Canisterapeutické sdružení Hafík


Přednáška M. Tichákové


Přednáška Bc. E. Volmutové


Rehabilitace duše a těla

Obrázek - Rehabilitace duše a těla

Centru sociální pomoci Vodňany byl v rámci dotačního programu „Podpora zdravotně preventivních aktivit v rámci Zdraví 2020 v Jihočeském kraji“ schválen projekt s názvem „Rehabilitace duše a těla“. Od Jihočeského kraje jsme získali finanční prostředky ve výši 20 500,- Kč.

Projekt bude realizován do listopadu 2019 a je zaměřen na aktivity vedoucí ke zdravému životnímu stylu. Během projektu navštíví naše seniory děti z mateřské školy a společně se zábavnou formou seznámí prostřednictvím besedy pod vedením nutriční terapeutky se zásadami zdravého stravování, nutnosti pohybových aktivit a jejich společného vlivu na zdraví člověka. Kromě teoretických znalostí si děti společně se seniory také zacvičí. Dále proběhne přednáška spojená s poznáváním a ochutnávkou jedlých plodů pod vedením člena České botanické společnosti i názorná ukázka výcviku psů používaných při canisterapii pod vedením některého z členů sdružení Hafík z Třeboně. Všichni zúčastnění obdrží obrázkové brožury s informacemi ke zdravému životnímu stylu, např. ukázkami zdravého talíře pro správnou skladbu jídelníčku či ukázkami správného druhu pohybu. 

Cílem projektu je zvýšit povědomí o zdravém životním stylu a jeho vlivu na zdraví člověka, působit preventivně proti civilizačním nemocem, podpořit zdravé místní životní podmínky a především fyzickou a duševní pohodu všech zúčastněných.

Bc. Eva Remišová ,realizátorka projektu
 


Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.