„Rozmarné léto“ v Centru sociální pomoci Vodňany

V rámci „GP Podpora živé kultury“. Projekt s názvem: “Rozmarné léto“. V CSP Vodňany, Žižkovo náměstí 21, Vodňany, se konala nejrůznější umělecká vystoupení. Mezi vzácné účinkující patřili: Spolek harmonikářů z Vodňan, pan Hoffmann s hrou na dudy, soubory Lučina z Úsilné, Cink z Prachatic, Malý furiant z Českých Budějovic a Libín z Prachatic. Všechna vystoupení měla velice pozitivní odezvu mezi diváky. Těchto vystoupení se zúčastnili i senioři vodňanska, a také této možnosti využili senioři z Alzheimer centra: Loucký mlýn s.r.o. Prácheňské sanatorium. Smyslem projektu bylo působit preventivně proti sociální izolaci. Zpestřit nabídku kulturních programů, příznivě ovlivnit kvalitu života seniorů, zlepšit duševní zdraví a podpořit aktivní životní styl a vytvořit nové sociální kontakty jak pro obyvatele CSP Vodňany tak i pro širokou veřejnost Vodňan a okolí.

Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

připravila Eva Remišová instruktorka volného času


 

V Centru sociální pomoci Vodňany probíhá grantový program „Podpora živé kultury“ s názvem ,,Rozmarné léto“. Smyslem projektu je příznivě ovlivnit kvalitu života seniorů a podpořit jejich aktivní životní styl, neboť kulturní vyžití přispívá ke zlepšení duševního zdraví. Cílem tohoto grantu je zprostředkování programu, vycházejícího z tradiční zábavy, kterou senioři dobře znají ze svého mládí. A tím přispět k naplnění emocionálních, mentálních, sociálních a kognitivních potřeb. Projekt působí preventivně proti sociální izolaci a senioři mají možnost seznámit se s prostředím poskytování pobytových sociálních služeb.

V rámci tohoto projektu jsme v pátek 27. července přivítali první vystupující. Tradiční české lidové tance nám představil taneční soubor „Lučina z Úsilné“. Toto vystoupení, které se konalo v jídelně Centra sociální pomoci Vodňany Žižkovo nám. 21, Vodňany bylo plné energie a nadšení. Členové souboru podali vskutku profesionální výkon, který senioři ocenili bouřlivým potleskem, a po té i dlouhotrvající spokojeností. Toto vystoupení, které připomenulo naše české tradice proběhlo v příjemné atmosféře.

Další jednotlivá umělecká vystoupení různých žánrů jsou pro naše seniory a širokou veřejnost zveřejněny v programu CSP Vodňany.

Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

 


 

V rámci grantového programu Podpora živé kultury se Centru sociální pomoci Vodňany uskuteční projekt s názvem ,,Rozmarné léto“.

Tento projekt je financovaný Jihočeským krajem. Kulturní akce budou probíhat v měsících červenci až září v prostorách domova pro seniory Centru sociální pomoci Vodňany Žižkovo nám. 21, Vodňany. V rámci tohoto projektu vystoupí folklorní soubor ,,Malý furiant“ z Českých Budějovic, taneční soubor ,,Libín“ z Prachatic, lidový taneční soubor Lučina z Úsilné, hudebník pan Hoffman z Vodňan s hrou na dudy, Spolek harmonikářů z Vodňan a pěvecký soubor ,,Cink „ z Prachatic. 

O přesných termínech akcí budete včas informováni prostřednictvím místního rozhlasu, plakátků, na stránkách našeho měsíčníku „Jak jde čas…v CSP Vodňany“, či Zpravodaje města Vodňany. Akce budou zdarma a přístupné široké veřejnosti. Jsou zváni především senioři a zdravotně znevýhodnění občané z Vodňan a okolí. 

Bližší informace o těchto akcích můžete získat přímo v sídle CSP Vodňany v kanceláři sociálních pracovnic nebo přímo u pí. Remišové na tel. čísle 383 382 625. Projekt bude realizován z grantového programu Jihočeského kraje

připravila Eva Remišová

 Obrázek - „Rozmarné léto“ v Centru sociální pomoci Vodňany Obrázek - „Rozmarné léto“ v Centru sociální pomoci Vodňany


 

Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.