„Setkání pod lípou“ v Centru sociální pomoci Vodňany

 

Obrázek - „Setkání pod lípou“ v Centru sociální pomoci Vodňany

Obrázek - „Setkání pod lípou“ v Centru sociální pomoci Vodňany

„Setkání pod lípou“

V rámci grantového programu Dotační programy Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků odboru kultury a památkové péče se v Centru sociální pomoci Vodňany uskutečňuje projekt s názvem „ Setkání pod lípou“.  V rámci tohoto projektu se konala úterý 4. prosince „Mikulášská zábava “  - k tanci a poslechu hrála kapela Dřemlinka. Dalšími akcemi pořádanými v rámci tohoto projektu byly  pátek 14. prosince Trénujeme paměť  - obdoba televizní soutěže Kufr.
V pondělí 17. prosince Den v pohybu - ukázka cvičení členů  Sokol TJ - oddíl rodiče a děti.      

připravila Eva Remišová 
instruktorka volného času

 Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje. 

 


 

 Obrázek - „Setkání pod lípou“ v Centru sociální pomoci Vodňany

 


 

„Setkání pod lípou“ v Centru sociální pomoci Vodňany

V rámci grantového programu Dotační programy Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků odboru kultury a památkové péče se v Centru sociální pomoci Vodňany uskutečňuje projekt s názvem „Setkání pod lípou“. V rámci tohoto projektu proběhl 9. listopadu tvůrčí program pod názvem „Malování na dřevo“, ve kterém jsme malovali „veselé“ barevné dřevěné knoflíky. Další akcí tohoto projektu byl v pátek 16. listopadu „Den s nití“, v rámci tohoto dopoledne, jsme šili jehelníčky ve tvaru kloboučků. Moc se nám vydařili, a tak je společně s dřevěnými knoflíky, po dohodě s našimi seniory darujeme na Vánoční jarmark, pořádaný Nadací pro transplantaci kostní dřeně. Výtěžek bude věnován této nadaci a tak naše práce seniorů poslouží dobré věci.

V pondělí 19. listopadu u nás v CSP Vodňany proběhla Felinoterapie. Podstatou této léčby je přímý kontakt pacienta s kočkou. Do našeho zařízení přišla se svými čtyřnohými svěřenci Mgr. Eva Kadlecová a na pokojích nás v praxi seznamovala s kočkami a jejich terapeutickým vlivem na seniory. Tato ukázka se uživatelům velice líbila. Tato přímá interakce s „čtyřnohým chlupatým miláčkem“ přispěla k duševní harmonii seniorů v našem zařízení. Tento projekt je financovaný Jihočeským krajem.

připravila Eva Remišová
instruktorka volného času

 

Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje. 

 


 

Obrázek - „Setkání pod lípou“ v Centru sociální pomoci Vodňany

 


 

„Setkání pod lípou“ v Centru sociální pomoci Vodňany

V úterý 9. října v rámci grantového programu Dotační programy Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků odboru kultury a památkové péče se v Centru sociální pomoci Vodňany uskutečňuje projekt s názvem „ Setkání pod lípou“. V rámci tohoto projektu proběhla přednáška pana Hanžla z Bavorova pod názvem „Zážitky z cest“. Z tepla našeho domova jsme procestovali Norsko a prohlédli si nádherné ptáky papuchalky. Další akcí tohoto projektu bylo v pondělí 22. října vystoupení Muzikantů od Otavy z Písku, krásnou hudbou a písněmi nám zpříjemnili podzimní podvečer. Všichni jsme si od srdce zazpívali. Tento projekt je financovaný Jihočeským krajem.

připravila Eva Remišová 


Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

 


 

Obrázek - „Setkání pod lípou“ v Centru sociální pomoci Vodňany Obrázek - „Setkání pod lípou“ v Centru sociální pomoci Vodňany

 


 

V rámci grantového programu Dotační programy Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků odboru kultury a památkové péče se v Centru sociální pomoci Vodňany uskuteční projekt s názvem „ Setkání pod lípou“. Tento projekt je financován Jihočeským krajem.

Kulturní akce budou probíhat v měsících říjnu až prosinci 2012 v prostorách domova pro seniory Centru sociální pomoci Vodňany, Žižkovo nám. 21, Vodňany.

Tento projekt je tvořen celou řadou programů zaměřených na různé druhy zájmů cílové skupiny osob. Orientuje se na fyzické aktivity, tvůrčí aktivity, duševní rozvoj, kulturní a společenské akce.

Projekt má přispět k uvědomění si vlastní odpovědnosti za život i zdraví jedince, směřovat k jeho soběstačnosti v reálném životě a působit preventivně proti sociální izolaci.

O přesných termínech akcí budete včas informováni prostřednictvím místního rozhlasu, plakátků, na stránkách našeho měsíčníku „Jak jde čas …v CSP Vodňany“, či Zpravodaje města Vodňany. Akce budou zdarma přístupné široké veřejnosti.

Bližší informace o těchto akcích můžete získat přímo v sídle CSP Vodňany přímo u pí. Remišové na tel. čísle 383 382 625 v kanceláři sociálních pracovnic. Projekt bude realizován z grantového programu Jihočeského kraje

připravila Eva Remišová
instruktorka volného času


Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.