Projekt Sociální akademie

Obrázek - Projekt Sociální akademie Tento projekt byl spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 

Realizace proběhla v letech 2006 – 2008.

Základní informace o projektu:

Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání je název grantového schématu Operačního programu rozvoje lidských zdrojů, v němž se svou žádostí uspělo Centrum sociální pomoci Vodňany a získalo tak finanční prostředky z Evropského strukturálního fondu na financování projektu "Sociální akademie". V roli partnera participovalo Město Vodňany a Dobrovolný svazek obcí Blanicko-otavského regionu.

Projekt byl zaměřen na vzdělávání lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků v oblasti sociálních služeb a dalších případných zájemců o tyto činnosti. Jeho realizace začala na podzim roku 2006 a poslední kurz se uskuteční na jaře roku 2008. Všechny kurzy byly bezplatné

Hlavní cíle projektu:

Frekventanti jednotlivých vzdělávacích kurzů si díky účasti na jednotlivých vzdělávacích aktivitách rozšířili své znalosti a získali nové dovednosti pro svou práci v sociálních službách. Lektoři, kteří jednotlivé kurzy vedli, se dotkli nejen oblasti sociální a ošetřovatelské péče, ale zaměřili se i na komunikaci s klientem a řešení konfliktních situací, a v neposlední řadě na práci s počítačem. 

Přehled vzdělávacích kurzů:

V období následujících dvou let byly realizovány dva cykly těchto vzdělávacích kurzů:

• Přístup a komunikace s klientem
• Nonverbální komunikace
• Konfliktní situace a jejich řešení
• Praktický výcvik komunikačních dovedností
• Právní aspekty v poskytované sociální péči
• Právní minimum
• Manažerský kurz pro poskytovatele sociálních služeb
• Komplexní péče o seniory
• Poznej svého klienta - fyzické a psychické potřeby seniorů
• Standardy kvality sociálních služeb
• Práce s PC

Účastníci vzdělávacích kurzů obdrželi buď osvědčení nebo akreditovaný certifikát o absolvování kurzu.

Místo realizace:

K realizaci projektu Sociální akademie byl využit objekt Domu s pečovatelskou službou ve Vodňanech, kancelář Dobrovolného svazku obcí Blanicko-otavského regionu a internetová kavárna Colombina ve Vodňanech.