Speciálně upravený automobil pro pečovatelskou službu ve Vodňanech

Od roku 2018 je Centrum sociální pomoci Vodňany majitelem speciálně upraveného automobilu značky Mercedes Benz. Tento automobil disponuje automatickou rampou pro snadný nástup klientů upoutaných na invalidní vozík a má kapacitu až 9 osob. Automobil pomáhá zkvalitňovat námi poskytovanou sociální službu, neboť otvírá nové možnosti dopravy i pro imobilní klienty.

Za dobu provozu Mercedesu se nám podařilo, kromě pravidelné přepravy na místní hřbitov
Sv. Vojtěcha, uspořádat mnoho poznávacích výletů pro seniory a zdravotně postižené osoby. Senioři měli možnost se podívat např. do ZOO v Hluboké n. Vltavou, či na poutní místo Lomec, nedaleko Vodňan.  Auto není využíváno jen pro výlety, ale i pro přepravu našich klientů k lékaři, či vyřizování záležitostí na úřadech, neboť jeho obrovskou výhodou je pro naše seniory možnost jeho „bezbariérovosti“ (automatický schůdek, vestavěná rampa).  V loňském roce, i v letošním, to je sice kvůli pandemii složitější, ale věříme, že i přesto s naším automobilem najedeme spousty bezpečných kilometrů při uskutečňování našich služeb.

Název projektu: Speciálně upravené vozidlo pro potřeby Centra sociální péče ve Vodňanech –
reg. č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002319.


Speciálně upravené vozidlo pro potřeby CSP Vodňany

Již přes rok má Centrum sociální pomoci Vodňany ve výprose speciálně upravený vůz Mercedes Sprinter od půjčitele Města Vodňany. Tento vůz město získalo z dotačního titulu Integrovaného regionálního operačního programu s cílem zkvalitnění materiálně – technické základny sociálních služeb CSP Vodňany. Vozidlo slouží pro účely námi poskytovaných sociálních služeb na území ORP Vodňany, tj. pro terénní pečovatelskou službu. Vozidlo je speciálně upraveno pro převoz imobilních klientů, a je schopno přepravit až 9 osob.

Během realizace projektu bylo vozidlo využíváno k pravidelné aktivitě, jakou je doprava seniorů a osob se zdravotním postižením na místní hřbitov Sv. Vojtěcha a zpět. Dále proběhlo několik výletů do přírody v okolí. Několikrát jsme se se seniory podívali do ZOO Hluboká v Hluboké nad Vltavou, nebo dále do Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích, do centra Netolic na zmrzlinu atd. Do této chvíle bylo najeto vozidlem přes 3 000 km.

Zakoupením vozidla došlo k rozvoji sociálních služeb na území ORP Vodňany, ke zlepšení dostupnosti terénní sociální služby a tím ke zkvalitnění našich sociálních služeb pro cílovou skupinu osob, kterou jsou osoby ohrožené sociálních vyloučením z řad seniorů a zdravotně postižených osob. Společnými výlety jsme umožnili cílové skupině osob zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a zvýšili povědomí o námi poskytovaných sociálních službách v CSP Vodňany. 

1
2
3

Název projektu: Speciálně upravené vozidlo pro potřeby Centra sociální péče ve Vodňanech – reg. č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002319