Speciálně upravené vozidlo pro potřeby CSP Vodňany

Již přes rok má Centrum sociální pomoci Vodňany ve výprose speciálně upravený vůz Mercedes Sprinter od půjčitele Města Vodňany. Tento vůz město získalo z dotačního titulu Integrovaného regionálního operačního programu s cílem zkvalitnění materiálně – technické základny sociálních služeb CSP Vodňany. Vozidlo slouží pro účely námi poskytovaných sociálních služeb na území ORP Vodňany, tj. pro terénní pečovatelskou službu. Vozidlo je speciálně upraveno pro převoz imobilních klientů, a je schopno přepravit až 9 osob.

Během realizace projektu bylo vozidlo využíváno k pravidelné aktivitě, jakou je doprava seniorů a osob se zdravotním postižením na místní hřbitov Sv. Vojtěcha a zpět. Dále proběhlo několik výletů do přírody v okolí. Několikrát jsme se se seniory podívali do ZOO Hluboká v Hluboké nad Vltavou, nebo dále do Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích, do centra Netolic na zmrzlinu atd. Do této chvíle bylo najeto vozidlem přes 3 000 km.

Zakoupením vozidla došlo k rozvoji sociálních služeb na území ORP Vodňany, ke zlepšení dostupnosti terénní sociální služby a tím ke zkvalitnění našich sociálních služeb pro cílovou skupinu osob, kterou jsou osoby ohrožené sociálních vyloučením z řad seniorů a zdravotně postižených osob. Společnými výlety jsme umožnili cílové skupině osob zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a zvýšili povědomí o námi poskytovaných sociálních službách v CSP Vodňany. 

1
2

Název projektu: Speciálně upravené vozidlo pro potřeby Centra sociální péče ve Vodňanech – reg. č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002319