Spokojený senior

Projekt „SPOKOJENÝ SENIOR“ v CSP Vodňany

Od dubna do září 2015 byl realizován projekt „Spokojený senior“, během něhož se uskutečnilo 6 různorodých akcí pro seniory a zdravotně postižené osoby z Vodňan a okolí. Všechny akce se konaly ve společenské místnosti v tzv. Domečku, u Domu s pečovatelskou službou. Z poskytnutých finančních prostředků byl zakoupen dataprojektor s promítacím plátnem pro účely projekce při přednáškách, který budeme moci nadále využívat při dalších akcích. Senioři se mohli vydat na putování po cizích zemích s p. Petrem Hirschem, zazpívat s Pouličníky z Tábora, seznámit se s canisterapií prostřednictvím sdružení Hafík Třeboň, získat potřebné informace z oblasti dědictví a darování od odbornic JUDr. A. Bernardinové a JUDr. B. Hrdinové, zaposlouchat se do vyprávění p. Davida Blažka o tradiční výrobě krojů spojené s ukázkou krojů a shlédnout hudebně-taneční vystoupení dětského folklorního sboru Úsviťáček z Českých Budějovic. Účast na jednotlivých akcích naplnila naše očekávání a podařilo se nám integrovat sociálně vyloučené osoby do místního společenství a tím podpořit sociální soudržnost osob seniorského věku. Realizací projektu byla rozšířena nabídka volnočasových aktivit seniorům a zdravotně postiženým osobám v rámci námi poskytované pečovatelské služby.

Kamila Macháčková, vedoucí pečovatelské služby CSP Vodňany


Názorná ukázka výcviku psů


Spokojený senior - akce


Spokojený senior - akce


Projekt „SPOKOJENÝ SENIOR“ v CSP Vodňany

Ve středu 29. dubna v odpoledních hodinách proběhla další povedená akce v Domečku u DPS v Elektrárenské ulici. Jak jinak než výborně mohla dopadnout odpolední pohoda, když se o ni postarali Pouličníci z Tábora. Jejich jméno skýtá záruku kvality. Z vystoupení bylo cítit, že hudbu a zpěv milují. Pojí je nejen láska k hudbě, ale i mnohaleté přátelství. To všechno je na vystoupení Pouličníků vidět a především slyšet. Vše dosvědčil i neplánovaný tanec jednoho z návštěvníků při poslední písni. Celé vystoupení provázela příjemná atmosféra, dobrá nálada a písničky od srdce.
Tato akce se koná v rámci projektu „Spokojený senior.

Kamila Macháčková, vedoucí pečovatelské služby CSP Vodňany

Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.


Odpolední pohoda


Projekt „Spokojený senior“ v CSP Vodňany

Obrázek - Projekt „Spokojený senior“ v CSP Vodňany

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen projekt s názvem „Spokojený senior“ v rámci námi poskytované terénní služby – Pečovatelská služba. Obsahem projektu je zrealizování několika společenských setkání pro seniory žijící ve vyloučených oblastech v rámci území ORP Vodňany. Pro tyto osoby se budou v rámci projektu konat různá kulturní vystoupení, besedy a přednášky spojené s dataprojekcí. Celkem se uskuteční 6 akcí, na které bude námi zajištěn svoz seniorů z místa bydliště. Zmíněné aktivity proběhnou v „Domečku“ u Domu s pečovatelskou službou na adrese Elektrárenská 35. Cílem projektu je zvýšení povědomí o námi poskytované pečovatelské službě a její rozšíření do vzdálenějších obcí. Od projektu očekáváme snížení počtu osob ohrožených sociálním vyloučením a jejich sociální integraci. Bližší informace na jednotlivé akce budou uvedeny na plakátech.

Kamila Macháčková, vedoucí pečovatelské služby CSP Vodňany

Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.