Společně to zvládneme

Projekt "Společně to zvládneme"


Realizace projektu

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo v rámci dotačního programu „Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji“ dotaci ve výši 14 000,- Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na realizaci akreditovaného semináře s názvem „Paliativní péče v souvislostech“, který se konal 19. června v našem zařízení a účastnilo se ho 25 zaměstnanců poskytujících přímou péči v domově pro seniory. Součástí projektu jsou odborné stáže, které absolvují všichni proškolení zaměstnanci v domácím hospici Athelas v Písku a zde získají potřebné praktické zkušenosti. Cílem projektu je navázání na utvářený koncept paliativní péče v našem pobytovém sociálním zařízení.


V pátek 19. června 2020 se 30 zaměstnanců zúčastnilo semináře „Paliativní péče v souvislostech“. Lektorka Bc. Renata Kratochvílová Křemenová, nás dopodrobna seznámila s problematikou smrti a umírání. Bohužel i s těmito zkušenostmi se všichni zaměstnanci skoro dennodenně setkávají. Díky získaným vědomostem, se však můžeme rozvíjet o další schopnosti rozpoznat a adekvátně reagovat na potřeby umírajícího klienta a jeho rodiny.

Finančně podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje.