Společně to zvládneme

Projekt "Společně to zvládneme"


Realizace semináře

V pátek 19. června 2020 se 30 zaměstnanců zúčastnilo semináře „Paliativní péče v souvislostech“. Lektorka Bc. Renata Kratochvílová Křemenová, nás dopodrobna seznámila s problematikou smrti a umírání. Bohužel i s těmito zkušenostmi se všichni zaměstnanci skoro dennodenně setkávají. Díky získaným vědomostem, se však můžeme rozvíjet o další schopnosti rozpoznat a adekvátně reagovat na potřeby umírajícího klienta a jeho rodiny.

Finančně podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje.