Stáže ve firmách 2

INZERÁT - pracovník v sociálních službách

 

Nabídka stáže v CSP Vodňany

Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“,

reg. č.: CZ.1.07/3.1.00/49.0001

 

Centrum sociální pomoci Vodňany, v rámci projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2“, nabízí možnost realizace pracovní stáže na níže uvedené pozice:

 

Pozice stáže: Pracovník v sociálních službách vykonávající přímou obslužnou péči

Počet volných pozic na stáže: 1

Místo stáže: Centrum sociální pomoci Vodňany, Žižkovo nám. 21, 389 01 Vodňany

Náplň stáže:  

a) Přímá obslužná péče o osoby s fyzickými a psychickými obtížemi.

b) Podpora, pomoc a nácvik zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. podávání jídla a pití,

oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném

pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo na vozík apod.).

c) Podpora, pomoc a nácvik zvládání úkonů osobní hygieny.

d) Podpora, pomoc a nácvik stravování nebo přípravy stravy.

e) Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

f) Pomoc, podpora a nácvik provádění běžných denních činností popř. zajištění chodu domácnosti.

g) Zprostředkování a nácvik kontaktu se společenským prostředím (např. lékař, volnočasové aktivity,

škola, zaměstnání, orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby apod.).

Termín realizace stáže: 15. 4. 2015 – 15. 8. 2015                         

Podmínky stáže:

·         Registrace na www.stazevefirmach.cz jako uchazeč o stáž

·         Přihlášení se k poskytovateli stáže jako uchazeč o stáž přes www.stazevefirmach.cz – Katalog stáží - vyhledání karty stáže dle názvu organizace poskytovatele stáže (karta stáže č. 704) – termín pro přihlášení na stáž nejpozději do 18. 3. 2015

Přínos pro stážistu:

·         získání relevantní praxe pro vyšší uplatnění se na trhu práce

·         po absolvování stáže získání certifikátu o absolvování stáže (Europass)

·         proplacení cestovného, stravného a ubytování

Pro bližší informace k obsahu stáže kontaktujte: Mgr. Bc. Daniela Davidová nebo Petra Pecková

Telefon: 383 382 625, 383 383 524

E-mail: daniela.davidova@cspvodnany.cz, petra.peckova@cspvodnany.cz