Tradice stále v nás

Výstava fotografií

Obrázek - Výstava fotografií


Promítání fotografií


Folklorní soubor Cink z Prachatic


Přednáška o výrobě krojů

Pondělí 14. srpna v rámci projektu: „Tradice stále v nás“ za finanční podpory Jihočeského kraje se mohla realizovat přednáška o výrobě krojů spojená s jejich ukázkou a odborným výkladem Bc. Davida Blažka. Před očima přihlížejících seniorů a návštěvníků se proměnila modelka z kroje prostého v krásnou nevěstu v nádherném svatebním kroji.

Obrázek - Přednáška o výrobě krojů


Grilování s harmonikou

CSP Vodňany pořádalo v rámci projektu: „Tradice stále v nás“ v pondělí 17. července akci pro širokou veřejnost Grilování s harmonikou, účastníci si pochvalovali krásnou hudbu, dobré špekáčky i pivo. Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

1
2
3
4


Dudáci ze Strakonic

Obrázek - Dudáci ze Strakonic


Ukázka krojů

Obrázek - Ukázka krojů


Grilování s harmonikou

Obrázek - Grilování s harmonikou


Ukázka paličkované krajky

Obrázek - Ukázka paličkované krajky


Exkurze do dílny lidových řemesel ve Smilovicích

Obrázek - Exkurze do dílny lidových řemesel ve Smilovicích


Projekt „Tradice stále v nás“ v CSP Vodňany

Obrázek - Projekt „Tradice stále v nás“ v CSP Vodňany

Centru sociální pomoci Vodňany byl Jihočeským krajem schválen projekt s názvem „Tradice stále v nás“, který se uskuteční v období dubna – října 2017. Na realizaci projektu jsme získali finanční prostředky ve výši 20 000,- Kč. Během projektu proběhnou různé kulturní programy vycházející z tradičních druhů zábavy, kterou znali senioři z dob svého mládí. Můžeme se těšit na ukázky různých druhů řemesel (výroba krojů, výšivka rybí šupinou, paličkování, tkaní) či taneční, pěvecká a folklorní představení jihočeských hudebníků. Všechna vystoupení se budou konat buď ve společenské místnosti, nebo v případě příznivého počasí ve venkovních prostorách domova pro seniory. Závěrem proběhne ve společenské místnosti promítání fotografií ze všech konaných aktivit a výstava fotografií ve Sloupové síni Městského úřadu ve Vodňanech. Smyslem projektu je příznivě ovlivnit kvalitu života seniorů, podpořit jejich společenský život, snížit riziko sociální izolace a prostřednictvím kulturních prožitků zlepšit duševní zdraví cílové skupiny osob. O všech pořádaných akcích budeme průběžně informovat na plakátech. Realizací projektu se rozšíří kulturní nabídka na území Vodňanska, potažmo Jihočeského kraje a zkvalitní se námi poskytované sociální služby.

Petra Pecková, CSP Vodňany


Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.