Tříkrálová sbírka

Centrum sociální pomoci Vodňany obdrželo od Římskokatolické farnosti ve Vodňanech v rámci Tříkrálové sbírky 2019 finanční hotovost ve výši 10 000,- Kč. Tento dar byl použit na částečnou úhradu geriatrického křesla Coraille, které je určeno pro zvýšení kvality života zdravotně a sociálně znevýhodněným uživatelům domova pro seniory CSP Vodňany.