Účelová dotace JčK

Obrázek - Účelová dotace JčK  

Navýšení účelové dotace pro CSP Vodňany

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo od Jihočeského kraje účelovou dotaci ve výši 13 089 000,- Kč na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v rozsahu základních činností pro rok 2019. Tato dotace byla nyní navýšena o 693 000,- Kč. Je určena na financování sociální služby domov pro seniory, a to konkrétně na platy a jejich navýšení, a to v rozsahu Pověření.


CSP Vodňany získalo účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo na rok 2019 v rámci účelové dotace dle §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019 finanční prostředky v této výši:

  • Sociální služba Domov pro seniory ………………………………... 11 839 000,- Kč
  • Sociální služba Pečovatelská služba ……………………………….. 1 250 000,- Kč

Dotace bude použita na úhradu neinvestičních nákladů na poskytování základních druhů a forem námi poskytovaných sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby podle zákona o sociálních službách, a to v rozsahu dle Pověření.