Vítáme adventní čas

Projekt „Vítáme adventní čas“

Obrázek - Projekt „Vítáme adventní čas“

Rok se s rokem sešel a my jsme měli milou povinnost připravit pro naše seniory, kteří využívají pečovatelskou službu, vánoční posezení. Oblíbené setkání se uskutečnilo 23. listopadu 2016 v odpoledních hodinách v „domečku“ – v budově Domu s pečovatelskou službou, kterou zajišťuje CSP Vodňany. Touto akcí se snažíme podpořit seniory v tom, aby společně s ostatními seniory navázali a oživili svá přátelství, ať už z bývalých zaměstnání nebo z osobního života. Cílem těchto setkání je zlepšit kvalitu života, psychickou a duševní pohodu.

Společenská místnost byla slavnostně vyzdobena. Hned u vchodu vítal hosty velký, nově pořízený vánoční stromek. Z místnosti se linula vůně z připraveného občerstvení a zapálených vonných svíček s příměsí skořice a jablka. Tento rok přijal pozvání pan místostarosta Milan Kodádek a vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví pan Mgr. Júsuf Traore,DiS. O uvítací slovo se postarala vedoucí pečovatelské služby Kamila Macháčková, která přivítala všechny přítomné, poděkovala pečovatelkám za výborně odvedenou práci po celý rok v terénu a za pomoc s přípravou tohoto večera. Poté předala slovo paní ředitelce Mgr. Bc. Daniele Davidové, která uživatelům shrnula, jak úspěšný rok 2016 byl z pohledu získání nového vybavení, grantů pro poskytování a zkvalitňování pečovatelské služby, a co plánujeme na roky budoucí. Slovo dostali i naší hosté, kteří poděkovali za naše pozvání a přidali přání krásných vánočních svátků. A tak jako i minulý rok, i letos uživatelé obdrželi vánoční přání a dáreček. Atmosféru nám zpříjemnila kapela „Dřemlinka“ svými písničkami, které si všichni s chutí zazpívali.

Chtěla, bych poděkovat, studentům SOU Vodňany za chutně připravené občerstvení, panu Hrdličkovi za spolupráci, kapele „Dřemlinka“ za jejich vystoupení, floristce Lence Štěpánové za vánoční aranžmá, které zdobilo naše stoly (sponzorský dar). Ale toto všechno by nemohlo být bez paní ředitelky Mgr. Bc. Daniely Davidové, která svou pílí zajistila finance na tuto akci. Tímto děkuji Městu Vodňany za finanční podporu na tuto nezapomenutelnou zábavu.

Přeji všem lidem příjemné prožití vánočních svátků a šťastný rok 2017.

Kamila Macháčková vedoucí Pečovatelské služby
 

Projekt je finančně podpořen Městem Vodňany 


Posezení - Vítáme adventní čas

 Obrázek - Posezení - Vítáme adventní čas


Projekt „Vítáme adventní čas“

Obrázek - Projekt „Vítáme adventní čas“

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo finanční příspěvek ve výši 6 300,- Kč z programové dotace Města Vodňany na každoročně konanou kulturní akci „Vítáme adventní čas“. Jedná se o přátelské setkání seniorů a zdravotně postižených osob s příjemnou vánoční atmosférou. Tato akce se bude konat v prosinci 2016 v prostorách „Domečku“ u Domu s pečovatelskou službou. Akce je určena seniorům a zdravotně postiženým osobám z Vodňan i okolních obcí, a to v rámci námi poskytované pečovatelské služby. Na akci bude zajištěno pohoštění a hudební doprovod vodňanskou kapelou Dřemlinka. Senioři budou dle potřeby sváženi na určené místo služebním vozem a zajištěn bude i odvoz zpět domů. Celá akce se nese v duchu vánočních svátků.

 

Projekt je finančně podpořen Městem Vodňany