Vítáme adventní čas

„Vítáme adventní čas“ v Pečovatelské službě

Ve středu 29. listopadu 2017 proběhlo v odpoledních hodinách vánoční posezení pro naše seniory v „domečku“ v objektu Domu s pečovatelskou službou. Na toto posezení přišli senioři, kteří využívají naší pečovatelskou službu z celého ORP Vodňany (transport osob byl zajištěn naším automobilem).

V úvodu pronesla svá slova vedoucí pečovatelské služby p. Macháčková, ve kterých poděkovala svým kolegyním za spolupráci během roku a upozornila, zde přítomné na krásnou novou výzdobu a výmalbu společenské místnosti. Dále se ujala slova p. ředitelka CSP Vodňany Mgr. Bc. Daniela Davidová, která shrnula celoroční práci zaměstnanců za rok 2017 a poodkryla plány Pečovatelské služby na rok následující 2018. Toho dne byl představen i nový kalendář na rok 2018 s fotografiemi našich uživatelů CSP Vodňany. Slova se ujal i náš host pan místostarosta Milan Kodádek, který s radostí přijal opětovné pozvání. Společné setkání nám zpříjemnila hudební skupina „Dřemlinka“, která už je naší každoroční součástí a občerstvení připravené studenty - SOU Vodňany. Jako každý rok, tak i tento rok proběhl přípitek se všemi přítomnými, a také obdarování všech uživatelů vánočními dárečky a přáními od paní ředitelky Mgr. Bc. D. Davidové.

Toto setkání bylo podpořeno Městem Vodňany v rámci programu Podpory sociálních a navazujících služeb pro rok 2017.


Přejeme všem šťastný Nový rok 2018

Mgr. Petra Trnková, DiS., sociální pracovnice CSP Vodňany

Obrázek - „Vítáme adventní čas“ v Pečovatelské službě


Vítáme adventní čas 2017 - posezení

Obrázek - Vítáme adventní čas 2017 - posezení


Vítáme adventní čas

Obrázek - Vítáme adventní čas

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo finanční příspěvek ve výši 21 000,- Kč z programové dotace Města Vodňany na každoročně konanou kulturní akci „Vítáme adventní čas“. Jedná se o přátelské setkání seniorů a zdravotně postižených osob s příjemnou vánoční atmosférou. Tato akce se bude konat v prosinci 2017 v prostorách „Domečku“ u Domu s pečovatelskou službou. Akce je určena seniorům a zdravotně postiženým osobám z Vodňan i okolních obcí, a to v rámci námi poskytované pečovatelské služby. Na akci bude zajištěno pohoštění, hudební doprovod vodňanské kapely Dřemlinka a adventní výzdoba. Senioři budou dle potřeby sváženi na určené místo služebním vozem a zajištěn bude i odvoz zpět domů. Celá akce se ponese v duchu vánočních svátků. Z celé akce budou pořízeny fotografie, které budou následně zarámovány a použity k výstavě v rámci reminiscence uživatelů.

Petra Pecková, CSP Vodňany


Projekt je finančně podpořen Městem Vodňany.