Vodňanská nota

Projekt „Vodňanská nota“ se chýlí ke konci

 Obrázek - Projekt „Vodňanská nota“ se chýlí ke konci

Hudební soutěž „S lidovou písní pro radost“ proběhla díky podpoře projektu ze společného grantu Komunitní nadace Blanicko-Otavské a města Vodňany. K účasti na této soutěži byli vyzváni žáci a studenti všech vodňanských škol. Hlavní myšlenkou projektu bylo posílení mezigeneračních vazeb, sociální začlenění a vzájemná participace. Víme, že zpěv a hudba pozitivně ovlivňuje duši všech posluchačů bez rozdílu věku.

V pondělí 14. listopadu se uskutečnila samotná soutěž v CSP Vodňany. Soutěž se konala ve čtyřech kategoriích. První kategorie žáci mateřské školy, kde 1. místo získal nejmladší účastník Vojtěch Bukač (4 roky). Ve druhé kategorii žáci 1. stupně základní školy získala 1. místo Zuzana Sládková, 2. místo Matěj Šmíd a 3. místo František Bukač. Ve třetí kategorií žáci 2. stupně základní školy obsadil 1. místo Antonín Vavruška, 2. místo Lucie Koubová, 3. místo Eliška Biehunková. Poslední čtvrtou kategorií byli žáci středních škol, zde se umístila na 1. místě Kateřina Čechová, 2. místo Hana Ticháčková a 3. místo Sára Hajná. Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za účast. Nesmíme zapomenout poděkovat za spolupráci především paní ředitelce R. Rédlové a paní učitelkám Mgr. M. Moštěkové a Mgr. A. Tíkové. Náš dík zaslouží také předsedkyně poroty paní H. Čečková a doprovod soutěžících rodiče a prarodiče, kteří si našli čas a doprovodili své ratolesti mezi seniory.

Dík za spolupráci patří Základní škole a Gymnáziu Vodňany, Základní umělecké škole Vodňany, TRIVIS střední veřejnoprávní škole Vodňany a Střednímu odbornému učilišti služeb Vodňany za výrobu dortů pro soutěžící. Komunitní nadaci Blanicko-Otavské a městu Vodňany za podporu bez ní by se celá akce nemohla uskutečnit. Dík patří i všem, kteří se na zdaru akce podíleli.

Vás, všechny ostatní, kteří si chcete prohlédnout fotografie z akce, zveme od 24. listopadu 2016 do Sloupové síně Městského úřadu Vodňany kde bude do konce roku 2016 probíhat fotografická výstava zachycující průběh soutěže Vodňanská nota.

Eva Remišová instruktorka volného času CSP Vodňany

Obrázek - Projekt „Vodňanská nota“ se chýlí ke konci


Hudební soutěž

 Obrázek - Hudební soutěž


Vodňanská nota

Obrázek - Vodňanská nota

„Vodňanská nota“

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo finanční příspěvek ve výši 11 500,- Kč na projekt „Vodňanská nota“. V září 2016 bude vyhlášena hudební soutěž „S lidovou písní pro radost“. K účasti v této soutěži budou vyzváni děti a studenti všech vodňanských škol. Hudební soutěž bude mít 4 kategorie, do kterých budou děti a studenti zařazeni podle věku. Všichni účastníci hudební soutěže budou mít možnost se prezentovat buď pouze zpěvem, či zpěvem s vlastním instrumentálním doprovodem. Hudební žánr je v této soutěži neomezený a účinkující si tak mohou zvolit hudbu svému srdci nejbližší. Cílem projektu je posílení mezigeneračním vazeb, sociální začlenění a vzájemná participace. Hudební soutěž, při které se budou účinkující prezentovat, zároveň využijeme i jako muzikoterapii pro naše uživatele. Projekt je určen seniorům a zdravotně postiženým osobám, žijícím v našem zařízení domov pro seniory. Smyslem projektu je obohacení kulturního života těchto osob a tím zkvalitnění našich služeb. Vítěz každé kategorie bude oceněn dortem s motivem noty a za druhé a třetí místo obdrží soutěžící hrnek s naším logem.

Za CSP Vodňany Petra Pecková, účetní


Projekt je podpořen ze Společného grantu
Komunitní nadace Blanicko – Otavské a města Vodňany.