Vzpomínky na staré časy

O HISTORII VODŇAN


ŠERMÍŘSKÉ VYSTOUPENÍ


Přednáška o sklárně

Obrázek - Přednáška o sklárně


VZPOMÍNÁNÍ NA ŽENY A MAMINKY

Obrázek - VZPOMÍNÁNÍ NA ŽENY A MAMINKY


Projekt „Vzpomínky na staré časy“

Obrázek - Projekt „Vzpomínky na staré časy“

Centru sociální pomoci Vodňany byl Jihočeským krajem schválen projekt Vzpomínky na staré časy, na který jsme získali finanční prostředky ve výši 20 000,- Kč. Obsahem projektu je zrealizování několika kulturních a společenských akcí pro seniory a zdravotně postižené občany pečovatelské služby. Tyto akce se budou konat v „domečku“ u Domu s pečovatelskou službou a v případě zájmu bude zajištěna přeprava seniorů na místo konání a zpět do domovů.

V průběhu následujících měsíců nás čekají tyto kulturní aktivity: 1) přednáška Mgr. Jitky Velkové o historii Vodňan spojená s promítáním, 2) vystoupení Agentury Iva věnované ke Dni matek pod názvem Sváteční zastaveníčko, 3) návštěva zástupců Skelné hutě u Hluboké zahrnující výklad a komentovanou ukázku sklářské tvorby, při které si senioři budou moci zkusit výrobu korálků, 4) šermířské vystoupení skupiny historického šermu Vendetta ze Strakonic. Senioři se tedy mohou těšit na pestrou nabídku různorodých aktivit. O všech pořádaných akcích budeme průběžně informovat na plakátech a v městském rozhlasu.

Cílem projektu je rozšíření nabídky kulturních aktivit na pečovatelské službě, omezení sociálního vyloučení a vzájemné sdílení společných zážitků. Nabízíme tak inspiraci k trávení volného času seniorů s možností setrvání ve svém přirozeném prostředí.

Zveme obyvatele domu s pečovatelskou službou, ale i ostatní seniory pečovatelské služby, kteří nechtějí být sami doma a rádi by se účastnili námi pořádaných akcí. Přijďte mezi nás!

Mgr. Petra Trnková, DiS. – sociální pracovnice pečovatelské služby


Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.