Žijeme tradicemi

Projekt Žijeme tradicemi

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo 20 000,- Kč od Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Podpora kultury na projekt „Žijeme tradicemi“, který byl realizován v období června až srpna, a byl určen seniorům a zdravotně postiženým osobám našeho domova pro seniory. Během letních měsíců se uskutečnilo 5 akcí zaměřených na tradiční druhy zábavy. Jako první se konal workshop drátkování pod vedením Mgr. Petry Dudákové, na kterém se senioři naučili od lektorky techniky drátkování a poté se pustili do výroby vlastního ozdobného zápichu do květináče. Následovala sklářská dílna p. J. Effmerta, kde se všichni zúčastnění dozvěděli nesčetně zajímavých informací ohledně sklářů a jejich tvorby v České republice, ale i různě ve světě. Přednáška byla obohacena názornou ukázkou výroby foukaných a vinutých skleněných korálků. O týden později měli senioři možnost zavítat do dílny paní L. Limové ve Smilovicích u Týna nad Vltavou. Manželé Limovi nám ukázali všechna zákoutí své dílny, kde jsme mohli vidět nesčetně tkalcovských stavů, početnou sbírku kolovratů včetně názorných ukázek a poznat tradiční stará řemesla. Jednou z posledních akcí byl workshop s keramikou pod vedením paní Hany Šoulové, na kterém si senioři kromě krátké přednášky o tom, z čeho se keramická hmota skládá a jak se následně zpracovává a vypaluje, vytvořili ozdobu do svých pokojů. Na závěr k nám přijela umělecká řezbářka pí. Dana Nachlingerová, která k nám zavítala až z Opařan a přivezla s sebou nespočetnou sbírku vlastnoručně udělaných výrobků. Z prezentace přednášející jsme se dozvěděli o historii řezbařiny v rodě, dále o typech dřeva a nástrojích, s kterými je možné řezbařit.

Lucie Michalová, DiS., realizátorka projektu 

Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

 


Shrnutí akcí za srpen - granty - Domov pro seniory

V pondělí 10. srpna se v odpoledních hodinách konala další akce v rámci projektu „Žijeme tradicemi“, který je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje. Společenská místnost domova se rázem proměnila ve Workshop s keramikou pod vedením paní Hany Šoulové. Kromě krátké přednášky o tom, z čeho se keramická hmota skládá a jak se následně zpracovává a vypaluje, si všichni zúčastnění vytvořili ozdobu do svých pokojů. Každý odjížděl ze společenské místnosti s úsměvem na tváři a s potěšením, až se se svým výrobkem bude moci pochlubit svým blízkým.

 

Poslední akcí v CSP Vodňany v rámci projektu „Žijeme tradicemi“ byla ukázka tvorby umělecké řezbářky paní Dany Nachlingerové, která v úterý 25. srpna zavítala do domova až z Opařan. Z prezentace přednášející jsme se dozvěděli o historii řezbařiny v rodě. Dále o typech dřeva a nástrojích, s kterými je možné řezbařit. Paní Nachlingerová s sebou přivezla nespočetnou sbírku vlastnoručně udělaných výrobků, které si mohli na závěr senioři zblízka prohlédnout. Byla to jedna velká nádhera, na kterou budeme všichni rádi vzpomínat. Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.


Shrnutí akcí za červenec 2020 - grantové akce

Společenská místnost domova se v úterý 14. července proměnila ve sklářskou dílnu p. J. Effmerta. Dozvěděli jsme se nesčetně zajímavých informací ohledně sklářů a jejich tvorby v České republice, ale i různě ve světě. Přednáška byla obohacena názornou ukázkou výroby foukaných a vinutých skleněných korálků. O akci pořádanou v rámci projektu „Žijeme tradicemi“ byl obrovský zájem. Pár přihlížejících zlákala nabídka udělat si vlastnoručně vinutý korálek podle svého výběru. Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

V rámci projektu „Žijeme tradicemi“ jsme v úterý 21. července zavítali do dílny paní L. Limové ve Smilovicích u Týna nad Vltavou. Manželé Limovi nám ukázali všechna zákoutí své dílny, kde jsme mohli vidět nesčetně tkalcovských stavů a početnou sbírku kolovratů včetně názorných ukázek. Dále jsme poznali tradiční stará řemesla jako například vyšívání rybí šupinou a krosienky, což je starobylá technika pletení na rámu. Po zážitku plném hezkých ručně vyrobených věcí jsme se s těžkým srdcem rozloučili a vrátili zpět do domova. Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.


Shrnutí akcí za červen 2020

První akce v rámci projektu „Žijeme tradicemi“ se konala v pondělí 22. června odpoledne. Ve společenské místnosti domova doslova proběhl workshop drátkování pod vedením Mgr. Petry Dudákové. Poté, co se senioři od lektorky naučili techniky drátkování, pustili se s chutí do výroby vlastního ozdobného zápichu do květináče. Z workshopu všichni odcházeli s hrdostí, že mohou svým blízkým ukázat, co se jim podařilo s pomocí paní Dudákové a zaměstnankyň domova vytvořit. Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.


Pozvánky na akce