Žít na plné pecky

Shrnutí projektu

 

V roce 2019 se konal v naší Pečovatelské službě ve Vodňanech (Centra sociální pomoci Vodňany), projekt s názvem „Žít na plné pecky“, který byl podpořen ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko-Otavské a města Vodňany. Tento projekt započal vystoupení člena Baráčníků, rychtáře Jaroslava Šikla, ze spolku obce Baráčníků (Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků „VITORAZ“ Vodňany), vycházející z českých lidových tradic. Pan Šikl nás seznámil s bohatou historií tohoto spolku a vysvětlil důvod historického založení. Dále proběhla „Přednáška Mgr. J. Velkové (ředitelky Městského muzea a galerie Vodňany)
o historii Vodňan a vodňanských literátech, která byla spojená s dataprojekcí“. Tato přednáška se zaměřovala na „vodňanské literáty“ (např. Julius Zeyer, František Herites, apod.). V rámci promítání fotografií jsme viděli památky Vodňan, které souvisejí s těmito osobnostmi. Velmi nás potěšilo hudební vystoupení pana Vladimíra Pecháčka (dlouholetý bývalý člen legendární skupiny Patrola Šlapeto a orchestru Ondřeje Havelky)
a pana Michala Žáry (dlouholetý člen legendární skupiny Patrola Šlapeto). Zazpívaly se, za doprovodu kytary a houslí, písně staropražské, lidové, populární hity Karla Hašlera i známé melodie z filmů pro pamětníky (např. písně: „Ručičky nebojte se, Vy makat nebudete.“,
„Ku Praze uhání Vlak.“, „Škoda lásky“ a „Život je jen náhoda“). U příležitosti adventního posezení seniorů Pečovatelské služby bylo součástí Hudební vystoupení souboru „Cink“ z Prachatic. Zazněly písně českého a moravského folklóru a na závěr jsme si zazpívali vánoční koledy. V rámci projektu byl vytvořen literárně-kulturní salon ve společenské místnosti tzv. „Domečku“ u Domu s pečovatelskou službou. Na konec projektu proběhla Výstava fotografií z akcí pořádaných v rámci tohoto projektu „Žít na plné pecky“ ve vitrínách prvního patra Městského úřadu Vodňany“.  Projekt pomohl sociálně vyloučeným osobám možnost trávení volného času formou společenských setkání spojených s kulturním prožitkem a tím zkvalitnit námi poskytovanou terénní sociální službu. Dále v rámci těchto aktivit probíhala vzájemná sociální interakce, komunikace a získávání nových informací mezi účastníky, ale i účinkujícími.

Mgr. Petra Trnková, DiS. - sociální pracovnice CSP Vodňany

Projekt je podpořen ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko – Otavské a města Vodňany.


Výstava fotografií


Adventní posezení s hudebním programem


Hudební program p. Vladimíra Pecháčka


Přednáška Mgr. Jitky Velkové


Vystoupení baráčníků


Projekt „Žít na plné pecky“ v CSP Vodňany

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen finanční příspěvek ve výši 15 000,- Kč na projekt s názvem Žít na plné pecky. V rámci tohoto projektu se budou konat v období července – prosince 4 kulturní akce určené seniorům v rámci námi poskytované pečovatelské služby. Senioři se mohou těšit na přednášku Mgr. Jitky Velkové o historii Vodňan a vodňanských literátech, vystoupení vodňanských baráčníků, hudební vystoupení bývalého člena skupiny Šlapeto p. Vladimíra Pecháčka a na závěr vystoupí hudební soubor Cink z Prachatic u příležitosti adventního posezení. Součástí projektu je vytvoření literárně–kulturního salonu ve společenské místnosti tzv. „Domečku“ u Domu s pečovatelskou službou, a to zakoupením souboru knih o známých literátech z Vodňan a o historii Vodňan a pořízením speciálního držáku na knihy.

Smyslem projektu je nabídnout sociálně vyloučeným osobám možnost trávení volného času formou společenských setkání spojených s kulturním prožitkem a tím zkvalitnit námi poskytovanou terénní sociální službu. Konkrétní termíny jednotlivých akcí budou včas upřesněny. Všichni jsou tímto srdečně zváni!

Mgr. Petra Trnková, Dis. sociální pracovnice pečovatelské služby


Projekt je podpořen ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko – Otavské a města Vodňany.