TOP

Žít na plné pecky

Výstava fotografií


Adventní posezení s hudebním programem


Hudební program p. Vladimíra Pecháčka


Přednáška Mgr. Jitky Velkové


Vystoupení baráčníků


Projekt „Žít na plné pecky“ v CSP Vodňany

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen finanční příspěvek ve výši 15 000,- Kč na projekt s názvem Žít na plné pecky. V rámci tohoto projektu se budou konat v období července – prosince 4 kulturní akce určené seniorům v rámci námi poskytované pečovatelské služby. Senioři se mohou těšit na přednášku Mgr. Jitky Velkové o historii Vodňan a vodňanských literátech, vystoupení vodňanských baráčníků, hudební vystoupení bývalého člena skupiny Šlapeto p. Vladimíra Pecháčka a na závěr vystoupí hudební soubor Cink z Prachatic u příležitosti adventního posezení. Součástí projektu je vytvoření literárně–kulturního salonu ve společenské místnosti tzv. „Domečku“ u Domu s pečovatelskou službou, a to zakoupením souboru knih o známých literátech z Vodňan a o historii Vodňan a pořízením speciálního držáku na knihy.

Smyslem projektu je nabídnout sociálně vyloučeným osobám možnost trávení volného času formou společenských setkání spojených s kulturním prožitkem a tím zkvalitnit námi poskytovanou terénní sociální službu. Konkrétní termíny jednotlivých akcí budou včas upřesněny. Všichni jsou tímto srdečně zváni!

Mgr. Petra Trnková, Dis. sociální pracovnice pečovatelské služby


Projekt je podpořen ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko – Otavské a města Vodňany.